Bài 3 trang 72 SBT sử 9


Đề bài

Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử về phong trào dân chủ 1936 - 1939 trong bảng sau:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

 

Đại hội VII Quốc tế Cộng sản.

 

Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền ở Pháp.

 

Mặt trận dân chủ Đông Dương được thành lập.

 

Cuộc vận động thành Uỷ ban trù bị Đông Dương Đại hội.

 

Các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”... nhân dịp đón phái viên Chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ Đông Dương.

 

Cuộc bãi công của công nhân công ti than Hòn Gai.

 

Cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh).

 

Cuộc mít tinh của 2,5 vạn người tại Khu Đấu xảo (Hà Nội).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Tình hình thế giới và trong nước và mục 2. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện lịch sử

Tháng 7 - 1935

Đại hội VII Quốc tế Cộng sản.

Năm 1936

Mặt trận nhân dân Pháp thắng cử vào Nghị viện và lên cầm quyền ở Pháp.

Tháng 3 - 1938

Mặt trận dân chủ Đông Dương được thành lập.

Giữa năm 1936

Cuộc vận động thành Uỷ ban trù bị Đông Dương Đại hội

Đầu năm 1937

Các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”… nhân dịp đón phái viên Chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ Đông Dương.

Tháng 11 - 1936

Cuộc bãi công của công nhân công ti than Hòn Gai.

Tháng 7 - 1937

Cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi (Vinh).

Ngày 1- 5 - 1938

Cuộc mít tinh của 2,5 vạn người tại Khu Đấu xảo (Hà Nội). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 73 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 73 sách bài tập Lịch sử 9. Những yêu sách của mỗi tầng lớp, giai cấp trong phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • Bài 5 trang 73 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 73 sách bài tập Lịch sử 9. Năm 1935, Quốc tế Cộng sản đã có chủ trương gì?

 • Bài 6 trang 73 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 73 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • Bài 2 trang 72 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 72 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 72 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 72 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.