Bài 2 trang 65 SBT sử 9


Giải bài 2 trang 65 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau: 

1. ☐ Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 đã đáp ứng yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.

2. ☐ Đầu những năm 1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã được thống nhất thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.

3. ☐ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Trần Phú soạn thảo

4. ☐ Luận cương chính trị của Đảng khẳng định tính chất Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.

5. ☐ Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên, quyết định những bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam sau này.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 1. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là:

2. ☒ Đầu những năm 1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã được thống nhất thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng cộng sản Việt Nam.

4. ☒ Luận cương chính trị của Đảng khẳng định tính chất Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa.

5. ☒ Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên, quyết định những bước phát triển nhảy vọt của Cách mạng Việt Nam sau này.

* Câu sai là:

1. ☒ Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 đã đáp ứng yêu cầu bức thiết của Cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ.

3. ☒ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam do Trần Phú soạn thảo.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 65 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 65 sách bài tập Lịch sử 9. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã diễn ra với nội dung quan trọng nào?

 • Bài 4 trang 66 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 66 sách bài tập Lịch sử 9. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng

 • Bài 5 trang 66 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 66 sách bài tập Lịch sử 9. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong hội nghị thành lập Đảng

 • Bài 1 trang 64 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 64 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.