Bài 1 trang 64 SBT sử 9


Giải bài 1 trang 64 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng 

Câu 1

Hội Nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam diễn ra tại

A. Ma Cao (Trung Quốc)

B. Hương Cảng (Trung Quốc)

C. Quảng Châu (Trung Quốc)

D. Thượng Hải (Trung Quốc)

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Từ ngày 6 - 1 - 1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã họp ở Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc).

Chọn B

Câu 2

Tham gia hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gồm các đại biểu tổ chức cộng sản là

A. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản đảng

B. Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn và An Nam Cộng sản đảng

D. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản là một xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Lời giải chi tiết:

Tham gia hội nghị có hai đại biểu Đông Dương Cộng sản đảng, hai đại biểu An Nam Cộng sản đảng và hai đại biểu ngoài nước.

Chọn A

Câu 3

Tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương bắt đầu từ

A. Tháng 2-1930

B. Tháng 10-1930

C. Tháng 2-1931

D. Tháng 10-1931

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Luận cương chính trị (tháng 10-1930)

Lời giải chi tiết:

Giữa lúc cao trào cách mạng của quần chúng đang dâng lên, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc) vào tháng 10 - 1930.

Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức và cử Trần Phú làm Tổng Bí thư.

Chọn B

Câu 4

Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là

A. Nguyễn Ái Quốc

B. Trần Phú

C. Nguyễn Văn Cừ

D. Hà Huy Tập

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Luận cương chính trị (tháng 10-1930)

Lời giải chi tiết:

Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức và cử Trần Phú làm Tổng Bí thư.

Chọn B

Câu 5

Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập là sự kết hợp giữa

A. Chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân

B. Chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào vô sản quốc tế

C. Chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước

D. Phong trào công nhân và phong trào yêu nước

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập đảng

Lời giải chi tiết:

Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu của thế kỉ XX.

Chọn C

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài