Bài 5 trang 66 SBT sử 9


Giải bài 5 trang 66 sách bài tập Lịch sử 9. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong hội nghị thành lập Đảng

Đề bài

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có vai trò như thế nào trong hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 18. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Lời giải chi tiết

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam:

- Trực tiếp tổ chức và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Phê phán những quan điểm sai lầm của mỗi tổ chức cộng sản riêng rẽ và nêu chương trình Hội nghị.

- Đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hợp nhất các tổ chức cộng sản để đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Viết và thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng. Đó là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, có giá trị lý luận thực tiễn và lâu dài đối với cách mạng Việt Nam.

- Đề ra kế hoạch để các tổ chức cộng sản về nước, xúc tiến việc hợp nhất, rồi đi đến thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 66 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 66 sách bài tập Lịch sử 9. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng

 • Bài 3 trang 65 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 65 sách bài tập Lịch sử 9. Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đã diễn ra với nội dung quan trọng nào?

 • Bài 2 trang 65 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 65 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 64 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 64 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí