Bài 6 trang 70 SBT sử 9


Đề bài

Tại sao nói: “Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền của dân, vì dân"?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại 2. Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ - Tĩnh

Lời giải chi tiết

Nói: “Xô viết Nghệ - Tĩnh thật sự là chính quyền của dân, vì dân, vì:

- Tháng 9 - 1930, phong trào dâng cao ở một số nơi ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến bị tê liệt, tan rã ở nhiều thôn, xã. Nhiều cấp ủy Đảng ở thôn xã lãnh đạo nhân dân tự quản lý đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương, làm chức năng của chính quyền, gọi là Xô viết.

- Sau khi nắm chính quyền, Xô viết đã thực hiện quyền làm chủ, điều hành mọi mặt đời sống xã hội, đưa ra những chính sách tiến bộ trên các mặt:

+ Chính trị: Quần chúng tự do tham gia các đoàn thể cách mạng; Các đội tự vệ đỏ và tòa án nhân dân thành lập.

+ Kinh tế: Chia ruộng đất công cho dân cày nghèo; Bãi bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò, thuế muối, xóa nợ cho người nghèo; Đắp đê, phòng lụt, sửa chữa cầu đường; Lập các tổ chức sản xuất để nông dân giúp đỡ nhau.

+ Văn hóa, xã hội: Xóa bỏ tệ nạn mê tín, dị đoan, rượu chè, cờ bạc, trộm cắp; Trật tự trị an giữ vững, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau được xây dựng.

=> Những chính sách này đã mang lại quyền tự do, dân chủ cho nhân dân. Xô viết Nghệ - Tĩnh trở thành nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên của nước ta.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 5 trang 69 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 69 sách bài tập Lịch sử 9. Vai trò lãnh đạo của Đảng đã được thể hiện như thế nào qua phong trào

 • Bài 4 trang 69 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 69 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền các mốc thời gian cho phù hợp với những nội dung lịch sử

 • Bài 3 trang 68 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 68 sách bài tập Lịch sử 9. Cuộc sống của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam do ảnh hưởng

 • Bài 2 trang 68 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 68 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 67 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 67 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.