Bài 2 trang 89 SBT sử 9


Giải bài 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau 

1. ☐ Đầu năm 1947, Chính phủ Pháp cử Bô-la-éc làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương thay thế Đác-giăng-li-ơ.

2. ☐ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giam chân địch trong thành phố, Trung đoàn Thủ đô tuyên bố tự giải tán

3. ☐ Chiến dịch Việt Bắc - thu đông năm 1947 kết thúc. Khu giải phóng Việt Bắc được bảo vệ an toàn.

4. ☐ Sau chiến thắng chiến dịch Việt Bắc - thu đông 1947, Đảng và chính phủ chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện.

5. ☐ Mặt trận Việt Minh và hội Liên Việt thống nhất thành mặt trận Việt Minh (6-1949).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 4. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là:

1. ☒ Đầu năm 1947, Chính phủ Pháp cử Bô-la-éc làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương thay thế Đác-giăng-li-ơ.

3. ☒ Chiến dịch Việt Bắc - thu đông năm 1947 kết thúc, khu giải phóng Việt Bắc được bảo vệ an toàn.

4. ☒ Sau chiến thắng chiến dịch Việt Bắc - thu đông 1947, Đảng và chính phủ chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện.

* Câu sai là:

2. ☒ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ giam chân địch trong thành phố, Trung đoàn Thủ đô tuyên bố tự giải tán.

5. ☒ Mặt trận Việt Minh và hội Liên Việt thống nhất thành mặt trận Việt Minh (6-1949).

Loigiaihay.comBình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 89 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 89 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian với sự kiện lịch sử cho phù hợp

 • Bài 4 trang 89 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 89 sách bài tập Lịch sử 9. Kết quả, ý nghĩa lịch sử cuộc chiến đấu trong các đô thị Bắc vĩ tuyến 16

 • Bài 5 trang 90 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 9. Giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

 • Bài 6 trang 91 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Lịch sử 9. Nêu và phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta

 • Bài 1 trang 87 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 87 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí