Bài 1 trang 87 SBT sử 9


Giải bài 1 trang 87 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:

Câu 1

Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ trong hoàn cảnh 

A. Phát xít Nhật tăng cường những hoạt động chống phá cách mạng Đông Dương.

B. Quân Trung Hoa Dân Quốc câu kết với thực dân Pháp tiến hành đàn áp cách mạng Đông Dương.

C. Thực dân Pháp tiến hành quay trở lại xâm lược nước ta ở Nam Bộ.

D. Thực dân Pháp ngày càng trắng trợn phá hoại hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) và Tạm ước (14-9-1946), nhằm tiến hành xâm lược nước ta một lần nữa.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ

Lời giải chi tiết:

Mặc dù đã kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3 - 1946 và Tạm ước ngày 14 - 9 - 1946, thực dân Pháp tìm cách phá hoại, nhằm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa.

Chọn D

Câu 2

Để kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp, chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt trung ương Đảng, Chính Phủ 

A. Ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến

B. Ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

C. Cho xuất bản cuốn sách Kháng chiến nhất định sẽ thắng lợi

D. Kêu gọi nhân dân kháng chiến, kiến quốc

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ

Lời giải chi tiết:

Ngay tối 19 - 12 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

Chọn B

Câu 3

Đi đầu trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp là 

A. Hà Nội

B. Nam Định

C. Huế 

D. Các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ

Lời giải chi tiết:

Hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta trong cả nước, trước tiên là nhân dân Hà Nội, đứng lên kháng chiến. Đến 19 - 12 - 1946, tiếng súng kháng chiến bắt đầu.

Chọn A

Câu 4

Trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc, cuộc kháng chiến ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã có tác dụng 

A. Tiêu diệt sinh lực địch, bảo vệ vững chắc thu đô Hà Nội và các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ.

B. Giam chân lực lượng quân Pháp ở hà Nội, các thành phố và thị xã, tạo điều kiện cho công cuộc chuẩn bị kháng chiến lâu dài.

C. Buộc Pháp phải rút khỏi Hà Nội và các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16.

D. Tập dượt cho các cuộc chiến lâu dài.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía bắc vĩ tuyến 16

Lời giải chi tiết:

Trong gần hai tháng (từ ngày 19 - 12 - 1946 đến ngày 17 - 2 - 1947), quân dân ta ở Hà Nội đã loại khỏi vòng chiến đấu hàng nghìn tên địch, thủ và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, thực hiện được nhiệm vụ giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến, di chuyển kho hàng, công xưởng về chiến khu, bảo vệ an toàn cho Trung ương Đảng, Chính phủ trở lại căn cứ địa, lãnh đạo kháng chiến lâu dài.

Chọn B

Câu 5

Tháng 10 - 1947, thực dân Pháp tiến công lên Việt Bắc nhằm mục đích

A. Chiếm căn cứ Việt Bắc, tạo bàn đạp để tiến công xâm lược Trung Quốc.

B. Chiếm căn cứ địa Việt Bắc, tạo bàn đạp để đánh chiếm vùng Tây Bắc và Thượng Lào.

C. Chiếm căn cứ địa Việt Bắc, khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản ở đây.

D. Phá vỡ cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, khoá chặt biên giới Việt - Trung, ngăn chặn liên lạc của ta với quốc tế.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc

Lời giải chi tiết:

Cùng lúc, thực dân Pháp huy động 12 000 quân tinh nhuệ và hầu hết máy bay ở Đông Dương, chia thành ba cánh, mở cuộc tiến công căn cứ địa Việt Bắc nhằm phá tan cơ quan đầu não kháng chiến, tiêu diệt phần lớn bộ đội chủ lực của ta, khóa chặt biên giới Việt - Trung, ngăn chặn liên lạc giữa ta với quốc tế...

Chọn D

Câu 6

Chiến dịch Việt Bắc - thu đông năm 1947 có ý nghĩa to lớn là 

A. Đánh dấu bước phát triển của cuộc kháng chiến của nhân dân từ thế phòng ngự chuyển sang thế tiến công.

B. Buộc quân Pháp phải rút khỏi Việt Bắc, cơ quan đầu não kháng chiến được bảo vệ an toàn bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.

C. Buộc Pháp phải chấp nhận đàm phán với ta.

D. Buộc quân Pháp phải rút khỏi miền Bắc nước ta.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc

Lời giải chi tiết:

Cuộc chiến đấu liên tục 75 ngày đêm đã kết thúc bằng cuộc rút chạy của đại bộ phận quân Pháp khỏi Việt Bắc. Căn cứ địa Việt Bắc biến thành “mồ chôn giặc Pháp”. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn. Bộ đội chủ lực của ta ngày càng trưởng thành.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 89 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 89 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 89 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 89 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối thời gian với sự kiện lịch sử cho phù hợp

 • Bài 4 trang 89 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 89 sách bài tập Lịch sử 9. Kết quả, ý nghĩa lịch sử cuộc chiến đấu trong các đô thị Bắc vĩ tuyến 16

 • Bài 5 trang 90 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 90 sách bài tập Lịch sử 9. Giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp

 • Bài 6 trang 91 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 91 sách bài tập Lịch sử 9. Nêu và phân tích đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí