Bài 2 trang 100 SBT sử 9


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

Nhận xét vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài 16. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam:

Thứ nhất, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: Từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác - Lênin và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam: con đường cách mạng vô sản.

Thứ hai, chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng:

+ Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.

+ Tháng 6 - 1923, Người sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân.

+ Tháng 7 - 1924, Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.

+ Ngày 11 - 11 - 1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu trực tiếp đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng, truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc vào Việt Nam.

+ Tháng 6 - 1925, thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở Quảng Châu.

Thứ ba, triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng (1930):

Tại Hội nghị thành lập Đảng, Nguyễn Ái Quốc đã thống nhất cùng các đại biểu thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày hoàn cảnh và nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)?

 • Bài 4 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

 • Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 SBT sử 9

  Giải đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 sách bài tập Lịch sử 9 trang 100. Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

 • Bài 1 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.