Bài 4 trang 100 SBT sử 9


Giải bài 4 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Đề bài

Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Lời giải chi tiết

 Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

* Đối với Việt Nam:

- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỉ trên đất nước ta.

- Bảo vệ được thành quả của cách mạng tháng Tám.

- Giải phóng hoàn toàn miền Bắc, tạo cơ sở để nhân dân ta giải phóng miền Nam.

- Giáng đòn nặng nề vào tham vọng xâm lược và âm mưu nô dịch của chủ nghĩa đế quốc.

* Đối với quốc tế:

Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trước hết là các nước ở châu Á, châu Phi và Mĩ La-tinh, một dân tộc dù đất không rộng, người không đông nếu quyết tâm chiến đấu vì độc lập, tự do, có đường lối quân sự, chính trị đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế, thì hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 SBT sử 9

  Giải đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 sách bài tập Lịch sử 9 trang 100. Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

 • Bài 3 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày hoàn cảnh và nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)?

 • Bài 2 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

 • Bài 1 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí