Bài 1 trang 100 SBT sử 9


Đề bài

Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục 3. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập đảng

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam:

- Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

- Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.

- Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo và đường lối giải phóng dân tộc.

- Cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới

- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

 • Bài 3 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày hoàn cảnh và nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)?

 • Bài 4 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

 • Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 SBT sử 9

  Giải đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 sách bài tập Lịch sử 9 trang 100. Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.