Bài 3 trang 100 SBT sử 9


Giải bài 3 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày hoàn cảnh và nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)?

Đề bài

Trình bày hoàn cảnh và nội dung của hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (5-1941)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 - 1939 đến tháng 3 - 1945

Lời giải chi tiết

* Hoàn cảnh lịch sử: 

Ngày 28/01/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 ở Pác Bó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến 19/5/1941. 

* Nội dung:

- Khẳng định chủ trương đúng đắn của Hội nghị 6 và 7 nhưng đề cao hơn nữa nhiệm vụ giải phóng dân tộc và đưa nhiệm vụ này lên hàng đầu.

- Tạm gác khẩu hiệu "Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày" thay bằng khẩu hiệu "Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo”, giảm tô, giảm tức ...

- Chủ trương thành lập mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho từng nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

- Nhiệm vụ trung tâm của Đảng trong giai đoạn này: chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang

- Bầu Ban Chấp hành Trung ương do Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

- Ngày 19/05/1941, thành lập Mặt trận Việt Minh. Năm tháng sau, Tuyên ngôn, Chương trình, Điều lệ Việt Minh được công bố chính thức.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 4 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

 • Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 SBT sử 9

  Giải đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 sách bài tập Lịch sử 9 trang 100. Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

 • Bài 2 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

 • Bài 1 trang 100 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 100 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy cho biết ý nghĩa sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí