Bài 4 trang 93 SBT sử 9


Giải bài 4 trang 93 sách bài tập Lịch sử 9. Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

Đề bài

Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950? Hãy trình bày diễn biến chính của chiến dịch?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Chiến dịch biên giới thu - đông năm 1950

Lời giải chi tiết

* Hoàn cảnh lịch sử:

- Bước sang năm 1950, tình hình thế giới và Đông Dương thay đổi:

- Thuận lợi: cách mạng Trung Quốc thắng lợi, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1-10-1949), tạo điều kiện cho cách mạng Việt Nam liên lạc, nối liền với các nước trong phe xã hội chủ nghĩa.

- Khó khăn:

+ Đế quốc Mĩ ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

+ Nhờ sự giúp đỡ của Mĩ, thực dân Pháp có âm mưu quân sự mới thông qua kế hoạch Rơ-ve nhẳm: Khoá chặt biên giới Việt - Trung bằng cách lập hệ thống phòng thủ trên Đường sổ 4; Thiết lập "Hành lang Đông- Tây" (Hải Phòng-Hà Nội-Hoà Bình-Sơn La); Chuẩn bị kế hoạch có qui mô nhằm tiến công căn cứ địa Việt Bắc lần thứ hai.

- Trước tình hình trên, Đảng chủ trương: mở chiến dịch Biên giới nhằm ba mục đích:

+ Tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch.

+ Khai thông biên giới để mở rộng đường liên lạc của ta đối với các nước xà hội chủ nghĩa.

+ Mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

* Diễn biến:

- Ngày 16-9-1950, chiến dịch bất đầu.

- Ngày 18-9. quân ta tiêu diệt Đông Khê, uy hiếp Thất Khê, thị xã Cao Bằng bị cô lập, hệ thống phòng ngự của địch trên Đường số 4 bị lung lay.

- Địch buộc rút khỏi Cao Bằng, cho quân từ Thất Khê lên đón, yểm trợ cho cuộc rút lui.

- Ta đoán được ý định của địch nên bố trí quân mai phục chặn địch trên Đường số 4 làm cho hai cánh quân Cao Bằng và Thất Khê bị thiệt hại nặng, không liên lạc được với nhau.

- Ngày 22-10-1950, chiến dịch biên giới kết thúc, quân Pháp phải rút lui khỏi Đường số 4.

- Tại các chiến trường khác, quân ta hoạt động mạnh, buộc Pháp phải rút lui khỏi thị xã Hoà Bình, phong trào chiến tranh du kích phát triển mạnh ở Bình - Trị - Thiên, Liên khu V và Nam Bộ.

=> Kết quả: ta giải phóng vùng biên giới Việt - Trung dài 750km từ Cao Bằng đến Đình Lập với 35 vạn dân. Hành lang Đông-Tây bị chọc thủng ở Hoà Bình. Kế hoạch Rơ-ve của Pháp bị phá sản.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 5 trang 94 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 94 sách bài tập Lịch sử 9. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của ta trong kháng chiến chống Pháp

 • Bài 6 trang 94 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 94 sách bài tập Lịch sử 9. Từ chiến thắng biên giới thu - đông năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp

 • Bài 3 trang 93 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 93 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối ô hai bên với các ô ở giữa sao cho phản ánh đúng nội dung lịch sử

 • Bài 2 trang 92 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 92 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 1 trang 91 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 91 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí