Bài 2 trang 92 SBT sử 9


Giải bài 2 trang 92 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

Đề bài

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau:

1. ☐ Từ sau năm 1947, lợi dụng những khó khăn của Pháp, Mĩ ngày càng can thiệp sâu và "dính líu trực tiếp" vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

2. ☐ Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Rơ-ve của Pháp.

3. ☐ Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là chiến dịch liên tiếp thứ hai sau chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 quân ta giành quyền chủ động đánh địch trên chiến trường.

4. ☐ Đại Hội đại biểu lần thứ II của Đảng thông qua hai bản báo cáo quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: Báo cáo chính trị và báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I.Chiến dịch biên giới thu - đông năm 1950

Lời giải chi tiết

* Câu đúng là:

1. ☒ Từ sau năm 1947, lợi dụng những khó khăn của Pháp, Mĩ ngày càng can thiệp sâu và “dính líu trực tiếp“ vào cuộc chiến tranh Đông Dương.

* Câu sai là:

2. ☒ Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 đã làm phá sản bước đầu kế hoạch Rơ-ve của Pháp.

3. ☒ Chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là chiến dịch liên tiếp thứ hai sau chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 quân ta giành quyền chủ động đánh địch trên chiến trường.

4. ☒ Đại Hội đại biểu lần thứ II của Đảng thông qua hai bản báo cáo quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: Báo cáo chính trị và báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 3 trang 93 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 93 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy nối ô hai bên với các ô ở giữa sao cho phản ánh đúng nội dung lịch sử

 • Bài 4 trang 93 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 93 sách bài tập Lịch sử 9. Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?

 • Bài 5 trang 94 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 94 sách bài tập Lịch sử 9. Thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của ta trong kháng chiến chống Pháp

 • Bài 6 trang 94 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 94 sách bài tập Lịch sử 9. Từ chiến thắng biên giới thu - đông năm 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp

 • Bài 1 trang 91 SBT sử 9

  Giải bài 1 trang 91 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí