Chương I. CƠ HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 39 phiếu
Bài 9.11 trang 31 SBT Vật lí 8 Bài 9.11 trang 31 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.11 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Người ta dùng một áp kế để xác định độ cao. Kết quả cho thấy chân núi áp kế chỉ 75cmHg; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5cmHg.

Xem chi tiết
Bài 9.12 trang 31 SBT Vật lí 8 Bài 9.12 trang 31 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.12 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Một bình cầu được nối với một ống chữ U có chứa thủy ngân (H.9.2)

Xem chi tiết
Bài 10.1 trang 32 SBT Vật lí 8 Bài 10.1 trang 32 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.1 trang 32 sách bài tập vật lí 8. Lực đẩy Ác-si-mét phụ thuộc vào

Xem chi tiết
Bài 10.2 trang 32 SBT Vật lí 8 Bài 10.2 trang 32 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.2 trang 32 sách bài tập vật lí 8. Ba quả cầu bằng thép nhúng trong nước (H.10.1). Lực Ác-si-mét tác dụng lên quả cầu nào là lớn nhất?

Xem chi tiết
Bài 10.3 trang 32 SBT Vật lí 8 Bài 10.3 trang 32 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.3 trang 32 sách bài tập vật lí 8. Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là đồng, sắt, nhôm, có khối lượng bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong nước thì lực đẩy nước tác dụng vào vật nào là lớn nhất, bé nhất ?

Xem chi tiết
Bài 10.4 trang 32 SBT Vật lí 8 Bài 10.4 trang 32 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.4 trang 32 sách bài tập vật lí 8. Ba vật làm bằng ba chất khác nhau là sắt, nhôm, sứ, có hình khác nhau nhưng thể tích bằng nhau. Khi nhúng chúng ngập vào trong thì lực đẩy của nước tác dụng vào ba vật có khác nhau không? Tại sao?

Xem chi tiết
Bài 10.5 trang 32 SBT Vật lí 8 Bài 10.5 trang 32 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.5 trang 32 sách bài tập vật lí 8. Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Tính lực đẩy Ác-si-mét dụng lên miếng sắt khi nó được nhúng chìm trong nước, trong rượu, miếng sắt được nhúng ở độ sâu khác nhau, thì lực đẩy Ac-si-mét có thay đổi không? Tại sao?

Xem chi tiết
Bài 10.6 trang 32 SBT Vật lí 8 Bài 10.6 trang 32 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.6 trang 32 sách bài tập vật lí 8. Một thỏi nhôm và một thỏi đồng có trọng lượng như nhau. Treo thỏi nhôm và đồng vào hai phía của một cân treo. Để cân thăng bằng rồi nhúng ngập cả hai thỏi đồng thời vào hai bình đựng nước. Cân bây giờ còn thăng bằng không? Tại sa?

Xem chi tiết
Bài 10.7 trang 32 SBT Vật lí 8 Bài 10.7 trang 32 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.7 trang 32 sách bài tập vật lí 8. Lực đẩy Ác-si-mét có thể tác dụng lên vật nào dưới đây?

Xem chi tiết
Bài 10.8 trang 32 SBT Vật lí 8 Bài 10.8 trang 32 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.8 trang 32 sách bài tập vật lí 8. Thả một viên bi sắt vào một cốc nước. Viên bi càng xuống sâu thì:

Xem chi tiết
Bài 10.9 trang 33 SBT Vật lí 8 Bài 10.9 trang 33 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.9 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Một vật được móc vào lực kế để đo lực theo phương thẳng đứng. Khi vật ở trong không khí, lực kế chỉ 4,8N. Khi vật chìm trong nước, lực kế chỉ 3,6N. Biết trọng lượng riêng của nước là 104N/m3.

Xem chi tiết
Bài 10.10 trang 33 SBT Vật lí 8 Bài 10.10 trang 33 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.10 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Điều kiện để một vật đặc, không thấm nước, chỉ chìm một phần trong nước là:

Xem chi tiết
Bài 10.11 trang 33 SBT Vật lí 8 Bài 10.11 trang 33 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.11 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Một cục nước đá được thả nổi trong một cốc đựng nước. Chứng minh rằng khi nước đá tan hết thì mực nước trong cốc không thay đổi

Xem chi tiết
Bài 10.12 trang 33 SBT Vật lí 8 Bài 10.12 trang 33 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.12 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Treo một vật ở ngoài không khí vào lực kế, lực kế chỉ 2,1N. Nhúng chìm vật đó vào nước thì số chỉ của lực kế giảm 0,2N. Hỏi chất làm vật đó có trọng lượng riêng lớn gấp bao nhiêu lần trọng lượng riêng của nước?

Xem chi tiết
Bài 10.13 trang 33 SBT Vật lí 8 Bài 10.13 trang 33 SBT Vật lí 8

Giải bài 10.13 trang 33 sách bài tập vật lí 8. Một quả cầu bằng nhôm, ở ngoài không khí có trọng lượng 1,458N. Hỏi phải khoét bớt lõi quả cầu một thể tích bằng bao nhiêu rồi hàn kín lại, để khi thả vào nước quả cầu nằm lơ lửng trong nước?

Xem chi tiết
Bài 12.1 trang 34 SBT Vật lí 8 Bài 12.1 trang 34 SBT Vật lí 8

Giải bài 12.1 trang 34 sách bài tập vật lí 8. Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ.

Xem chi tiết
Bài 12.2 trang 34 SBT Vật lí 8 Bài 12.2 trang 34 SBT Vật lí 8

Giải bài 12.2 trang 34 sách bài tập vật lí 8. Cùng một vật, nổi trên hai chất lỏng khác nhau (H.12.1). Hãy so sánh lực đẩy Ác- si-mét trong hai trường hợp đó. Trọng lượng riêng của chất lỏng nào lớn hơn ? Tại sao?

Xem chi tiết
Bài 12.3 trang 34 SBT Vật lí 8 Bài 12.3 trang 34 SBT Vật lí 8

Giải bài 12.3 trang 34 sách bài tập vật lí 8. Tại sao một lá thiếc mỏng, vo tròn lại rồi thả xuống nước thì chìm, còn gấp thành thuyền thả xuống nước lại nổi?

Xem chi tiết
Bài 12.4 trang 34 SBT Vật lí 8 Bài 12.4 trang 34 SBT Vật lí 8

Giải bài 12.4 trang 34 sách bài tập vật lí 8. Hình 12.2 vẽ hai vật giống nhau về hình dạng và kích thước nổi trên nước. Một làm bằng li-e (khối lượng riêng 200kg/m3) và một làm bằng gỗ khô (khối lượng riêng 600kg/ m3). Vật nào là li-e ? Vật nào là gỗ khô? Giải thích

Xem chi tiết
Bài 12.5 trang 34 SBT Vật lí 8 Bài 12.5 trang 34 SBT Vật lí 8

Giải bài 12.5 trang 34 sách bài tập vật lí 8. Nếu quay ngược miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực nước có thay đổi không ? Tại sao ?Gắn một quả cầu bằng chì vào giữa mặt đang nổi trên nước của một miếng gỗ (H.12.3).

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài