Bài 4: Biểu diễn lực

Bình chọn:
4.2 trên 174 phiếu
Bài 4.1 trang 12 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.1 trang 12 sách bài tập vật lí 8. Khi chỉ có một lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật sẽ như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 12 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.2 trang 12 sách bài tập vật lí 8. Nêu hai ví dụ chứng tỏ lực làm thay đổi vận tốc, trong đó một ví dụ lực làm tăng vận tốc, một ví dụ lực làm giảm vận tốc.

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 12 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.3 trang 12 sách bài tập vật lí 8. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

Xem lời giải

Bài 4.4 trang 12 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.4 trang 12 sách bài tập vật lí 8. Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình sau đây (H.4.1a, b)

Xem lời giải

Bài 4.5 SBT trang 12 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.5 SBT trang 12 sách bài tập vật lí 8. Biểu diễn các vectơ lực sau đây:

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 12 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.6 trang 12 sách bài tập vật lí 8. Khi bắn tên, dây cung tác dụng lên mũi tên lực F = 100N. Lực này được biểu diễn bằng vectơ lực F, với tỉ xích 0,5cm ứng với 50N. Trong 4 hình sau (H.4.2), hình nào vẽ đúng lực F?

Xem lời giải

Bài 4.7 trang 13 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.7 trang 13 sách bài tập vật lí 8. Một ô tô đang chuyển động thẳng đều với vận tốc V. Nếu tác dụng lên ôtô lực F theo hai tình huống minh họa trong hình a và b (H.4.3) thì vận tốc của ôtô thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Bài 4.8 trang 14 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.8 trang 14 sách bài tập vật lí 8. Hình nào trong hình 4.4 biểu diễn đúng các lực:

Xem lời giải

Bài 4.9 trang 14 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.9 trang 14 sách bài tập vật lí 8. Đèn treo ở góc tường được giữ bởi hai sợi dây OA, OB (H.4.5). Trên hình có biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên đèn. Hãy diễn tả bằng lời các yếu tố đặc trưng của các lực đó.

Xem lời giải

Bài 4.10 trang 14 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.10 trang 14 sách bài tập vật lí 8. Kéo vật có khối lượng 50kg trên mặt phẳng nghiêng 30°. Hãy biểu diễn 3 lực sau đây tác dụng lên vật bằng các vectơ lực:

Xem lời giải

Bài 4.11 trang 15 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.11 trang 15 sách bài tập vật lí 8. Dùng búa nhổ đinh khỏi tấm ván. Hình nào trong hình 4.6 biểu diễn đúng lực tác dụng của búa lên đinh?

Xem lời giải

Bài 4.12 trang 15 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.12 trang 15 sách bài tập vật lí 8. Một hòn đá bị ném xiên đang chuyển động cong. Hình nào trong hình 4.7 biểu diễn đúng lực tác dụng lên hòn đá (Bỏ qua sức cản của môi trường).

Xem lời giải

Bài 4.13 trang 15 SBT Vật lí 8

Giải bài 4.13 trang 15 sách bài tập vật lí 8. Biểu diễn các vectơ lực tác dụng lên vật được treo bởi hai sợi dây giống hệt nhau, có phương hợp với nhau một góc 120°.

Xem lời giải