Bài 21: Nhiệt năng

Bình chọn:
3.7 trên 74 phiếu
Bài 21.1 trang 57 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.1 trang 57 sách bài tập vật lí 8. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng?

Xem lời giải

Bài 21.2 trang 57 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.2 trang 57 sách bài tập vật lí 8. Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc đựng nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổi như thế nào?

Xem lời giải

Bài 21.3 trang 57 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.3 trang 57 sách bài tập vật lí 8. Một viên đạn đang bay trên cao có những dạng năng lượng nào mà em đã được học?

Xem lời giải

Bài 21.4 trang 57 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.4 trang 57 sách bài tập vật lí 8. Đun nóng một ống nghiệm nút kín có đựng nước. Nước trong ống nghiệm nóng dần, tới một lúc nào đó hơi nước trong ống làm bật nút lên (H.21.1). Trong thí nghiệm trên, khi nào thì có truyền nhiệt, khi nào thì có thực hiện công?

Xem lời giải

Bài 21.5 trang 57 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.5 trang 57 sách bài tập vật lí 8. Khi để bầu nhiệt kế vào luồng khí phun mạnh ra từ một quả bối thì mực thủy ngân trong nhiệt kế dâng lên hay tụt xuống. Tại sao?

Xem lời giải

Bài 21.6 trang 57 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.6 trang 57 sách bài tập vật lí 8. Một chai thủy tinh được đậy kín bằng một nút cao su nối với một bơm tay. Khi bơm không khí vào chai, ta thấy tới một lúc nào đó nút cao su bật ra, đồng thời trong chai xuất hiện sương mù do những giọt nước rất nhỏ tạo thành (H21.2). Hãy giải thích tại sao.

Xem lời giải

Bài 21.7 trang 58 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.7 trang 58 sách bài tập vật lí 8. Câu nào sau đây nói về nhiệt năng của một vật là không đúng?

Xem lời giải

Bài 21.8 trang 58 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.8 trang 58 sách bài tập vật lí 8. Nhiệt lượng là:

Xem lời giải

Bài 21.9 trang 58 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.9 trang 58 sách bài tập vật lí 8. Nhiệt năng của một vật:

Xem lời giải

Bài 21.10 trang 58 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.10 trang 58 sách bài tập vật lí 8. Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì

Xem lời giải

Bài 21.11 trang 58 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.11 trang 58 sách bài tập vật lí 8. Nhiệt năng của vật tăng khi

Xem lời giải

Bài 21.12 trang 58 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.12 trang 58 sách bài tập vật lí 8. Đại lượng nào dưới đây của vật rắn không thay đổi, khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi?

Xem lời giải

Bài 21.13 trang 59 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.13 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Người ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rắn dựa vào sự thay đổi:

Xem lời giải

Bài 21.14 trang 59 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.14 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Hãy cho biết nhiệt năng của khí trong nửa ống bên phải đã thay bằng những quá trình nào?

Xem lời giải

Bài 21.15 trang 59 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.15 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Hãy giải thích sự thay đổi nhiệt năng trong các trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 21.16 trang 59 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.16 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Gạo đang nấu trong nồi và gạo đang xát đều nóng lên. Hỏi về mặt đổi nhiệt năng thì có gì giống nhau, khác nhau trong hai hiện tượng trên?

Xem lời giải

Bài 21.17 trang 59 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.17 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Hãy so sánh hai quá trình thực hiện công và truyền nhiệt

Xem lời giải

Bài 21.18 trang 59 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.18 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Theo em bạn đó nói đúng hay sai? Tại sao? Phải nói thế nào mới đúng.

Xem lời giải

Bài 21.19 trang 59 SBT Vật lí 8

Giải bài 21.19 trang 59 sách bài tập vật lí 8. Ở giữa một ống thủy tinh được hàn kín có một giọt thủy ngân, Người ta quay lộn ngược ống nhiều lần. Hỏi nhiệt độ của giọt thủy ngân có tăng hay không? Tại sao?

Xem lời giải