Bài 1: Chuyển động cơ học

Bình chọn:
4.2 trên 243 phiếu
Bài 1.1 trang 3 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.1 trang 3 sách bài tập vật lí 8. Có một ôtô đang chạy trên đường. Câu mô tả nào sau đây là không đúng?

Xem lời giải

Bài 1.2 trang 3 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.2 trang 3 sách bài tập vật lí 8. Người lái đò đang ngồi yên trên chiếc thuyền thả trôi theo dòng nước. Câu mô tả nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 1.3 trang 3 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.3 trang 3 sách bài tập vật lí 8. Một ôtô chở khách đang chạy trên đường. Hãy chỉ rõ vật làm mốc khi nói:

Xem lời giải

Bài 1.4 trang 3 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.4 trang 3 sách bài tập vật lí 8. Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời ta đã chọn vật nào làm mốc? Khi nói Mặt Trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, ta đã chọn vật nào làm mốc?

Xem lời giải

Bài 1.5 trang 3 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.5 trang 3 sách bài tập vật lí 8. Có một ôtô đang chạy trên đường. Một đoàn tàu hỏa đang chạy trên đường ray. Người lái tàu ngồi trong buồng lái. Người soát vé đang đi lại trên đoàn tàu. Cây cối ven đường và tàu chuyển động hay đứng yên so với:

Xem lời giải

Bài 1.6 trang 4 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.6 trang 4 sách bài tập vật lí 8. Hãy nêu dạng của quỹ đạo và tên của những chuyển động sau đây:

Xem lời giải

Bài 1.7 trang 4 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.7 trang 4 sách bài tập vật lí 8. Nhận xét nào sau đây của hành khách ngồi trên đoàn tàu đang chạy là không đúng?

Xem lời giải

Bài 1.8 trang 4 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.8 trang 4 sách bài tập vật lí 8. Khi xét trạng thái đứng yên hay chuyển động của một vật, thì vật được chọn làm mốc

Xem lời giải

Bài 1.9 trang 4 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.9 trang 4 sách bài tập vật lí 8. Câu nào sau đây mô tả chuyển động của một vật nặng được thả rơi từ đỉnh cột buồm của một con thuyền đang chuyển động dọc theo dòng sông, là không đúng?

Xem lời giải

Bài 1.10 trang 4 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.10 trang 4 sách bài tập vật lí 8. Một máy bay chuyển động trên đường băng để cất cánh. Đối với hành khách đang ngồi trên máy bay thì

Xem lời giải

Bài 1.11 trang 4 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.11 trang 4 sách bài tập vật lí 8. Khi đứng trên cầu nối giữa hai bờ sông rộng nhìn xuống dòng nước lũ đang chảy xiết ta thấy cầu như bị “trôi” ngược lại. Hãy giải thích vì sao ta có cảm giác đó?

Xem lời giải

Bài 1.12 trang 4 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.12 trang 4 sách bài tập vật lí 8. Minh và Nam đứng quan sát một em bé ngồi trên vòng đu đang quay ngang.

Xem lời giải

Bài 1.13 trang 5 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.13 trang 5 sách bài tập vật lí 8. Ai nói đúng? Vì sao hai người lại có nhận xét khác nhau?

Xem lời giải

Bài 1.14 trang 5 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.14 trang 5 sách bài tập vật lí 8. Em hãy giải thích cơ sở khoa học của cách xử lí thông minh của người lái tàu Boóc-xép.

Xem lời giải

Bài 1.15 trang 5 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.15 trang 5 sách bài tập vật lí 8. Hai ô tô chuyển động cùng chiều và nhanh như nhau trên một đường thẳng. Nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động của hai xe ?

Xem lời giải

Bài 1.16 trang 5 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.16 trang 5 sách bài tập vật lí 8. Một vật đứng yên khi:

Xem lời giải

Bài 1.17 trang 5 SBT Vật lí 8

Giải bài 1.17 trang 5 sách bài tập vật lí 8. Hãy giải thích vì sao cách làm trên vẫn thu được kết quả đúng như máy bay đang bay.

Xem lời giải