Bài 9: Áp suất khí quyển

Bình chọn:
4.4 trên 117 phiếu
Bài 9.1 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.1 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Càng lên cao, áp suất khí quyển:

Xem lời giải

Bài 9.2 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.2 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra?

Xem lời giải

Bài 9.3 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.3 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ?

Xem lời giải

Bài 9.4 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.4 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Lúc đầu để một ống Tô-ri-xen-li thẳng đứng và sau đó để nghiêng (H.9.1). Ta thấy chiều dài của cột thủy ngân thay đổi còn chiều cao không thay đổi. Hãy giải thích.

Xem lời giải

Bài 9.5 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.5 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Một căn phòng rộng 4m, dài 6m, cao 3m.

Xem lời giải

Bài 9.6 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.6 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Vì sao nhà du hành vũ trụ khi đi ra khoảng không vũ trụ phải mặc một bộ áo giáp?

Xem lời giải

Bài 9.7 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.7 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Trong thí nghiệm Tô-ri-xe-li nếu không dùng thủy ngân có trọng lượng riêng 136000N/m3 mà dùng rượu có trọng lượng riêng 8 000N/m3 thì chiều cao của cột rượu sẽ là:

Xem lời giải

Bài 9.8 trang 31 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.8 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Trường hợp nào sau đây không phải do áp suất khí quyển gây ra:

Xem lời giải

Bài 9.9 trang 31 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.9 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Vì sao càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm?

Xem lời giải

Bài 9.10 trang 31 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.10 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8 cmHg.

Xem lời giải

Bài 9.11 trang 31 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.11 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Người ta dùng một áp kế để xác định độ cao. Kết quả cho thấy chân núi áp kế chỉ 75cmHg; ở đỉnh núi áp kế chỉ 71,5cmHg.

Xem lời giải

Bài 9.12 trang 31 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.12 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Một bình cầu được nối với một ống chữ U có chứa thủy ngân (H.9.2)

Xem lời giải