Bài 13: Công cơ học

Bình chọn:
4.1 trên 195 phiếu
Bài 13.1 trang 37 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.1 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Một nhóm học sinh đẩy một xe chở đất đi từ A đến B trên một đoạn đường bằng phẳng nằm ngang. Tới B đổ hết đất trên xe xuống rồi lại đẩy xe không đi theo đường cũ về A. So sánh công sinh ra ở lượt đi và lượt về.

Xem lời giải

Bài 13.2 trang 37 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.2 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Một hòn bi sắt lăn trên mặt bàn nhẵn nằm ngang. Nếu coi như không có ma sát và sức cản của không khí thì có công nào được thực hiện không?

Xem lời giải

Bài 13.3 trang 37 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.3 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Người ta dùng một cần cẩu để nâng một thùng hàng khối lượng 2500kg lên độ cao 12m. Tính công thực hiện được trong trường hợp này.

Xem lời giải

Bài 13.4 trang 37 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.4 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Một con ngựa kéo xe chuyển động đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút công thực hiện được là 360kJ. Tính vận tốc của xe.

Xem lời giải

Bài 13.5 trang 37 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.5 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Chứng minh rằng công của hơi sinh ra bằng tích của p và V. Tính công đó ra J.

Xem lời giải

Bài 13.6 trang 37 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.6 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Trường hợp nào dưới đây có công cơ học ?

Xem lời giải

Bài 13.7 trang 37 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.7 trang 37 sách bài tập vật lí 8. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 13.8 trang 38 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.8 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Một vật trọng lượng 2N trượt trên mặt bàn nằm ngang được 0,5m. Công của trọng lực là:

Xem lời giải

Bài 13.9 trang 38 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.9 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Tính công của lực nâng một búa máy có khối lượng là 20 tấn lên cao 120cm

Xem lời giải

Bài 13.10 trang 38 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.10 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Tính công cơ học của một người nặng 50kg thực hiện khi đi đều trên một đoạn đường nằm ngang 1km.

Xem lời giải

Bài 13.11 trang 38 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.11 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Tính công của đầu tàu đã sinh ra biết rằng lực kéo của đầu tàu không đổi là 40 000N.

Xem lời giải

Bài 13.12 trang 38 SBT Vật lí 8

Giải bài 13.12 trang 38 sách bài tập vật lí 8. Một vận động viên nhảy cao đạt được thành tích là 2,1m. Giả sử vận động viên đó là nhà du hành vũ trụ lên Mặt Trăng thì trên Mặt Trăng người ấy nhảy cao được bao nhiêu mét ?

Xem lời giải