Bài 7: Áp suất

Bình chọn:
4 trên 106 phiếu
Bài 7.1 trang 23 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.1 trang 23 sách bài tập vật lí 8. Trường hợp nào sau đây áp lực của người lên mặt sàn là lớn nhất?

Xem lời giải

Bài 7.2 trang 23 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.2 trang 23 sách bài tập vật lí 8. Trong các cách tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào là không đúng?

Xem lời giải

Bài 7.3 trang 23 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.3 trang 23 sách bài tập vật lí 8. Có hai loại xẻng vẽ ở hình 7.1. Khi tác dụng cùng một lực thì xẻng nào nhấn vào đất được dễ dàng hơn? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 7.4 trang 23 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.4 trang 23 sách bài tập vật lí 8. Ở cách đặt nào thì áp suất, áp lực của viên gạch ở hình 7.2 là nhỏ nhất, lớn nhất?

Xem lời giải

Bài 7.5 trang 23 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.5 trang 23 sách bài tập vật lí 8. Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích, của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?

Xem lời giải

Bài 7.6 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.6 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

Xem lời giải

Bài 7.7 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.7 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 7.8 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.8 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Một áp lực 600N gây áp suất 3000N/N2 lên diện tích bị ép có độ lớn

Xem lời giải

Bài 7.9 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.9 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Hai người có khối lượng lần lượt là m1 và m2. Người thứ nhất đứng trên tấm ván diện tích S1, người thứ hai đứng trên tấm ván diện tích S2.

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.10 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Khi xe máy đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang thì áp lực do xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng:

Xem lời giải

Bài 7.11 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.11 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Áp lực của một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng tác dụng lên mặt phẳng này có cường độ:

Xem lời giải

Bài 7.12 trang 25 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.12 trang 25 sách bài tập vật lí 8. Người ta dùng một cái đột để đục lỗ trên một tấm tôn. Nếu di tích của mũi đột là 0,4mm2, áp lực búa tác dụng vào đột là 60N, thì áp suất do mũi đột tác dụng lên tấm tôn là

Xem lời giải

Bài 7.13 trang 25 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.13 trang 25 sách bài tập vật lí 8. Áp suất ở tâm Trái Đất có trị số vào khoảng 4.10nPa. Để có suất này trên mặt đất phải đặt một vật có khối lượng bằng bao nhiêu lên một mặt nằm ngang có diện tích 1m2

Xem lời giải

Bài 7.14 trang 25 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.14 trang 25 sách bài tập vật lí 8. Tại sao khi trời mưa, đường đất mềm lầy lội, người ta thường dùng một tấm ván đặt trên đường để người hoặc xe đi?

Xem lời giải

Bài 7.15 trang 25 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.15 trang 25 sách bài tập vật lí 8. Tại sao mũi kim thì nhọn còn chân ghế thì không nhọn?

Xem lời giải

Bài 7.16 trang 25 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.16 trang 25 sách bài tập vật lí 8. Hãy tính áp lực và áp suất vật tác dụng lên mặt sàn trong từng trường hợp và nhận xét về các kết quả tính được.

Xem lời giải