Bài 19: Các chất được cấu tạo như thế nào?

Bình chọn:
4.2 trên 120 phiếu
Bài 19.1 trang 50 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.1 trang 50 sách bài tập vật lí 8. Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?

Xem lời giải

Bài 19.2 trang 50 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.2 trang 50 sách bài tập vật lí 8. Khi đổ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu - nước có thể tích:

Xem lời giải

Bài 19.3 trang 50 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.3 trang 50 sách bài tập vật lí 8. Mô tả một hiện tượng chứng tỏ các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách.

Xem lời giải

Bài 19.4 trang 50 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.4 trang 50 sách bài tập vật lí 8. Tại sao các chất trông đều có vẻ như liền một khối mặc dù chúng đều được cấu tạo từ các hạt riêng biệt?

Xem lời giải

Bài 19.5 trang 50 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.5 trang 50 sách bài tập vật lí 8. Lấy một cốc nước đầy và một thìa con muối tinh. Cho muối dần dần vào nước cho đến khi hết thìa muối ta thấy nước vẫn không tràn ra ngoài. Hãy giải thích tại sao và làm thí nghiệm kiểm tra?

Xem lời giải

Bài 19.6 trang 50 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.6 trang 50 sách bài tập vật lí 8. Kích thước của 1 phân tử hiđrô vào khoảng 0,00000023mm. Hãy tính độ dài của một chuỗi gồm 1 triệu phân tử này đứng nối tiếp nhau.

Xem lời giải

Bài 19.7 trang 51 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.7 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Cách đây khoảng 300 năm, một nhà bác học người I-ta-li-a đã làm thí nghiệm để kiểm tra xem có nén được nước hay không.

Xem lời giải

Bài 19.8 trang 51 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.8 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Khi dùng pit-tông nén khí trong một xi-lanh kín thì

Xem lời giải

Bài 19.9 trang 51 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.9 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Khi nhiệt độ của một miếng đồng tăng thì

Xem lời giải

Bài 19.10 trang 51 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.10 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Biết khối lượng riêng của hơi nước bao giờ cũng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước. Hỏi câu nào sau đây so sánh các phân tử nước trong hơi nước và các phân tử nước trong nước là đúng?

Xem lời giải

Bài 19.11 trang 51 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.11 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Các nguyên tử trong một miếng sắt có tính chất nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 19.12 trang 51 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.12 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Tại sao khi muối dưa, muối có thể thấm vào lá dưa và cọng dưa?

Xem lời giải

Bài 19.13 trang 51 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.13 trang 51 sách bài tập vật lí 8. Nếu bơm không khí vào một quả bóng bay thì dù có buộc chặt không khí vẫn thoát được ra ngoài, còn nếu bơm không khí vào một quả cầu bằng kim loại rồi hàn kín thì hầu như không khí không thể thoát được ra ngoài. Tại sao?

Xem lời giải

Bài 19.14 trang 52 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.14 trang 52 sách bài tập vật lí 8. Tại sao săm xe đạp sau khi được bơm căng, mặc dù đã vặn van thật chặt, nhưng để lâu ngày vẫn bị xẹp?

Xem lời giải

Bài 19.15 trang 52 SBT Vật lí 8

Giải bài 19.15 trang 52 sách bài tập vật lí 8. Hình 19.1 mô tả một thí nghiệm dùng để chứng minh các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, giữa chúng có khoảng cách.

Xem lời giải