Bài 16: Cơ năng

Bình chọn:
4 trên 102 phiếu
Bài 16.1 trang 45 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.1 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Trong các vật sau đây, vật nào không có thế năng?

Xem lời giải

Bài 16.2 trang 45 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.2 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Ngân nói : “Người hành khách có động năng vì đang chuyển động”. Hằng phản đối : “Người hành khách không có động năng vì đang ngồi yên trên tàu”. Hỏi ai đúng, ai sai ? Tại sao ?

Xem lời giải

Bài 16.3 trang 45 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.3 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ năng lượng của mũi tên hay của cánh cung ? Đó là dạng năng lượng nào?

Xem lời giải

Bài 16.4 trang 45 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.4 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Búa đập vào đinh làm đinh ngập sâu vào gỗ. Đinh ngập sâu vào gỗ là nhờ năng lượng nào ? Đó là dạng năng lượng gì?

Xem lời giải

Bài 16.5 trang 45 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.5 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Muốn đồng hồ chạy, hàng ngày ta phải lên dây cót cho nó. Đồng hồ hoạt động suốt một ngày nhờ dạng năng lượng nào?

Xem lời giải

Bài 16.6 trang 45 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.6 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem lời giải

Bài 16.7 trang 45 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.7 trang 45 sách bài tập vật lí 8. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem lời giải

Bài 16.8 trang 46 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.8 trang 46 sách bài tập vật lí 8. Bỏ qua sức cản của không khí. Tại vị trí nào vật không có thế năng? Một vật được ném lên theo phương xiên góc với phương nằm ngang từ vị trí A, rơi xuống mặt đất tại vị trí D (H. 16.1).

Xem lời giải

Bài 16.9 trang 46 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.9 trang 46 sách bài tập vật lí 8. Một vật nặng được móc vào một đầu lò xo treo như hình 16.2, cách mặt đất một khoảng nhất định. Khi vật ở trạng thái cân bằng hệ vật và lò xo có dạng cơ năng nào?

Xem lời giải

Bài 16.10 trang 46 SBT Vật lí 8

Giải bài 16.10 trang 46 sách bài tập vật lí 8. Một vật có khối lượng m được nâng lên độ cao h rồi thả rơi

Xem lời giải