Bài 22: Dẫn nhiệt

Bình chọn:
3.9 trên 80 phiếu
Bài 22.1 trang 60 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.1 trang 60 sách bài tập vật lí 8. Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng ?

Xem lời giải

Bài 22.2 trang 60 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.2 trang 60 sách bài tập vật lí 8. Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt tự truyền

Xem lời giải

Bài 22.3 trang 60 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.3 trang 60 sách bài tập vật lí 8. Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì làm thế nào?

Xem lời giải

Bài 22.4 trang 60 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.4 trang 60 sách bài tập vật lí 8. Đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nào sẽ chóng sôi hơn?

Xem lời giải

Bài 22.5 trang 60 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.5 trang 60 sách bài tập vật lí 8. Tại sao về mùa lạnh khi sờ vào miếng đồng ta cảm thấy lạnh hơn khi sờ vào miếng gỗ ? Có phải vì nhiệt độ của đồng thấp hơn của gỗ không?

Xem lời giải

Bài 22.6 trang 60 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.6 trang 60 sách bài tập vật lí 8. Hãy dùng sự tương tự này để giải thích hiện tượng xảy ra khi thả một miếng đồng được nung nóng vào một cốc nước lạnh.

Xem lời giải

Bài 22.7 trang 60 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.7 trang 60 sách bài tập vật lí 8. Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

Xem lời giải

Bài 22.8 trang 60 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.8 trang 60 sách bài tập vật lí 8. Bản chất của sự dẫn nhiệt là

Xem lời giải

Bài 22.9 trang 61 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.9 trang 61 sách bài tập vật lí 8. Sự dẫn nhiệt chỉ có thể xảy ra giữa hai vật rắn khi

Xem lời giải

Bài 22.10 trang 61 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.10 trang 61 sách bài tập vật lí 8. Để giữ nước đá lâu chảy, người ta thường để nước đá vào các hộp xốp kín vì

Xem lời giải

Bài 22.12 trang 61 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.12 trang 61 sách bài tập vật lí 8. Tại sao vào mùa hè, không khí trong nhà mái tôn nóng hơn trong nhà mái tranh; còn về mùa đông, không khí trong nhà mái tôn lại lạnh hơn trong nhà mái tranh

Xem lời giải

Bài 22.13 trang 61 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.13 trang 61 sách bài tập vật lí 8. Tại sao muốn giữ cho nước chè nóng lâu, người ta thường để ấm vào giỏ có chèn bông, trấu hoặc mùn cưa?

Xem lời giải

Bài 22.14 trang 61 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.14 trang 61 sách bài tập vật lí 8. Hãy thiết kế một thí nghiệm dùng để so sánh độ dẫn nhiệt của cát và của mùn cưa với các dụng cụ sau đây:

Xem lời giải

Bài 22.15 trang 61 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.15 trang 61 sách bài tập vật lí 8. Có hai ấm đun nước kích thước giống nhau, một làm bằng nhôm, một làm bằng đồng.

Xem lời giải

Bài 22.11 trang 61 SBT Vật lí 8

Giải bài 22.11 trang 61 sách bài tập vật lí 8. Về mùa hè ở một số nước Châu Phi rất nóng, người ta thường mặc quần áo trùm kín cả người, còn ở nước ta về mùa hè người ta lại thường mặc quần áo ngắn. Tại sao?

Xem lời giải