Bài 6: Lực ma sát

Bình chọn:
3.8 trên 67 phiếu
Bài 6.1 trang 20 SBT Vật lí 8 Bài 6.1 trang 20 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.1 trang 20 sách bài tập vật lí 8. Trường hợp nào sau đây lực xuất hiện không phải là lực ma sát?

Xem chi tiết
Bài 6.2 trang 20 SBT Vật lí 8 Bài 6.2 trang 20 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.2 trang 20 sách bài tập vật lí 8. Cách làm nào sau đây giảm được lực ma sát?

Xem chi tiết
Bài 6.3 trang 20 SBT Vật lí 8 Bài 6.3 trang 20 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.3 trang 20 sách bài tập vật lí 8. Câu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

Xem chi tiết
Bài 6.4 trang 20 SBT Vật lí 8 Bài 6.4 trang 20 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.4 trang 20 sách bài tập vật lí 8. Một ôtô chuyển động thẳng đều khi lực kéo của động cơ ôtô là 800N.

Xem chi tiết
Bài 6.5 trang 20 SBT Vật lí 8 Bài 6.5 trang 20 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.5 trang 20 sách bài tập vật lí 8. Một đầu tàu khi khởi hành cần một lực kéo 10000N, nhưng khi đi chuyển động thẳng đều trên đường sắt thì chỉ cần một lực kéo 5000N.

Xem chi tiết
Bài 6.6 trang 21 SBT Vật lí 8 Bài 6.6 trang 21 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.6 trang 21 sách bài tập vật lí 8. Chọn đáp án đúng. Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi:

Xem chi tiết
Bài 6.8 trang 21 SBT Vật lí 8 Bài 6.8 trang 21 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.8 trang 21 sách bài tập vật lí 8. Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

Xem chi tiết
Bài 6.9 trang 21 SBT Vật lí 8 Bài 6.9 trang 21 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.9 trang 21 sách bài tập vật lí 8. Một vật đang nằm yên trên mặt phẳng nằm ngang. Khi tác dụng lên vật một lực có phương nằm ngang, hướng từ trái sang phải, cường độ 2N thì vật vẫn nằm yên. Lực ma sát nghỉ tác dụng lên vật khi đó có:

Xem chi tiết
Bài 6.10 trang 21 SBT Vật lí 8 Bài 6.10 trang 21 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.10 trang 21 sách bài tập vật lí 8. Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó:

Xem chi tiết
Bài 6.7 trang 21 SBT Vật lí 8 Bài 6.7 trang 21 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.7 trang 21 sách bài tập vật lí 8. Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để truyền cho nó một vận tốc. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì

Xem chi tiết
Bài 6.11 trang 22 SBT Vật lí 8 Bài 6.11 trang 22 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.11 trang 22 sách bài tập vật lí 8. Tại sao bề mặt vợt bóng bàn, găng tay thủ môn, thảm trải trên bậc lên xuống thường dán lớp cao su có nổi gai thô ráp?

Xem chi tiết
Bài 6.12 trang 22 SBT Vật lí 8 Bài 6.12 trang 22 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.12 trang 22 sách bài tập vật lí 8. Một con ngựa kéo một cái xe có khối lượng 800kg chạy thẳng đều trên mặt đường nằm ngang.

Xem chi tiết
Bài 6.13 trang 22 SBT Vật lí 8 Bài 6.13 trang 22 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.13 trang 22 sách bài tập vật lí 8. Nhận xét nào sau đây về lực tác dụng lên ôtô chuyển động trên đường là sai?

Xem chi tiết
Bài 6.14 trang 22 SBT Vật lí 8 Bài 6.14 trang 22 SBT Vật lí 8

Giải bài6.14 trang 22 sách bài tập vật lí 8. Trường hợp nào sau đây lực ma sát có hại?

Xem chi tiết
Bài 6.15 trang 22 SBT Vật lí 8 Bài 6.15 trang 22 SBT Vật lí 8

Giải bài 6.15 trang 22 sách bài tập vật lí 8. Trường hợp nào sau đây lực ma sát không phải là lực ma sát lăn?

Xem chi tiết


Gửi bài