Bài 23: Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Bình chọn:
4.1 trên 86 phiếu
Bài 23.1 trang 62 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.1 trang 62 sách bài tập vật lí 8. Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?

Xem lời giải

Bài 23.2 trang 62 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.2 trang 62 sách bài tập vật lí 8. Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?

Xem lời giải

Bài 23.3 trang 62 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.3 trang 62 sách bài tập vật lí 8. Một ống nghiệm đựng đầy nước. Hỏi khi đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 23.4 trang 62 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.4 trang 62 sách bài tập vật lí 8. Hãy mô tả và giải thích hoạt động của đèn kéo quân.

Xem lời giải

Bài 23.5 trang 62 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.5 trang 62 sách bài tập vật lí 8. Đưa miếng đồng vào ngọn lửa đèn cồn thì miếng đồng nóng lên, tắt đèn cồn đi thì miếng đồng nguội đi. Hỏi sự truyền nhiệt khi miếng đồng nóng lên, khi miếng đồng nguội đi có được thực hiện bằng cùng một cách không?

Xem lời giải

Bài 23.6 trang 62 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.6 trang 62 sách bài tập vật lí 8. Có phải vì nhôm dẫn nhiệt tốt hơn không? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 23.7 trang 62 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.7 trang 62 sách bài tập vật lí 8. Nhè nhẹ đưa tay lại gần miếng giấy (H.23.1) Thử tiên đoán xem hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Xem lời giải

Bài 23.8 trang 63 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.8 trang 63 sách bài tập vật lí 8. Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt là đúng?

Xem lời giải

Bài 23.9 trang 63 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.9 trang 63 sách bài tập vật lí 8. Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và đối lưu là đúng?

Xem lời giải

Bài 23.10 trang 63 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.10 trang 63 sách bài tập vật lí 8. Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt là không đúng?

Xem lời giải

Bài 23.11 trang 63 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.11 trang 63 sách bài tập vật lí 8. Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự truyền nhiệt bằng

Xem lời giải

Bài 23.12 trang 63 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.12 trang 63 sách bài tập vật lí 8. Khi hiện tượng đối lưu đang xảy ra trong chất lỏng thì:

Xem lời giải

Bài 23.13 trang 63 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.12 trang 63 sách bài tập vật lí 8. Trong chân không một miếng đồng được đun nóng có thể truyền nhiệt cho một miếng đồng không được nung nóng

Xem lời giải

Bài 23.14 trang 63 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.14 trang 63 sách bài tập vật lí 8. Để tay bên trên một hòn gạch đã được nung nóng thấy nóng hơn để tay bên cạnh hòn gạch đó vì

Xem lời giải

Bài 23.15 trang 64 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.15 trang 64 sách bài tập vật lí 8. Tại sao trong ấm điện dùng để đun nước, dây đun được đặt ở dưới, gần sát đáy ấm, không được đặt ở trên ?

Xem lời giải

Bài 23.16 trang 64 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.16 trang 64 sách bài tập vật lí 8. Tại sao các bể chứa xăng lại thường được quét một lớp nhũ màu trắng bạc?

Xem lời giải

Bài 23.17 trang 64 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.17 trang 64 sách bài tập vật lí 8. Thả một con cá nhỏ vào một cái chai rồi dùng đèn cồn đun nước ở miệng chai (H.23.2).

Xem lời giải

Bài 23.18 trang 64 SBT Vật lí 8

Giải bài 23.18 trang 64 sách bài tập vật lí 8. Làm một cái đèn kéo quân cho tết trung thu thì phức tạp nhưng làm một cái “đèn quay” như vẽ ở hình 23.3 để bày ở bàn học thì chắc các em làm được.

Xem lời giải