Bài 28.11 trang 78 SBT Vật lí 8


Đề bài

Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa nước lên độ cao 9m. Sau 5 giờ máy bơm được 720m nước. Tính:

a) công suất có ích của máy ;

b) lượng than đá tiêu thụ. Biết nâng suất tòa nhiệt của than đá là 27.106J/kg

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Sử dụng biểu thức tính công: \(A=p.h\)

+ Sử dụng biểu thức tính nhiệt lượng: \(Q=mq\)

+ Sử dụng biểu thức tính công : \(A=Pt\)

Lời giải chi tiết

a) Công có ích để đưa nước lên cao 5m

Aci = p.h = 10m.h = 10.720000.9 = 64 800000J

Công suất có ích của máy

\({P_{ci}} = \dfrac{A_{ci}}{t}= \dfrac{64800000}{5 \times 3600} = 3600W\)

b) Nhiệt lượng mà than đá tỏa ra:

\(\eqalign{
& H = {{{A_{ci}}} \over Q} \cr 
& \Rightarrow Q = {{{A_{ci}}} \over H} = {{64800000} \over {0,1}} = 648000000J \cr} \)

Lượng than đá tiêu thụ là:

\(m =\dfrac {Q}{ q} = {\dfrac{64800000}{{{27.10}^6}}} = 24kg\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.