Bài 20: Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?

Bình chọn:
4.3 trên 133 phiếu
Bài 20.1 trang 53 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.1 trang 53 sách bài tập vật lí 8. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra?

Xem lời giải

Bài 20.2 trang 53 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.2 trang 53 sách bài tập vật lí 8. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

Xem lời giải

Bài 20.3 trang 53 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.3 trang 53 sách bài tập vật lí 8. Tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh?

Xem lời giải

Bài 20.4 trang 53 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.4 trang 53 sách bài tập vật lí 8. Mở lọ nước hoa trong lớp học. Sau vài giây cả lớp đều ngửi thấy mùi nước hoa. Hãy giải thích tại sao?

Xem lời giải

Bài 20.5 trang 53 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.5 trang 53 sách bài tập vật lí 8. Tại sao? Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh lên hay chậm đi? Tại sao?

Xem lời giải

Bài 20.6 trang 53 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.6 trang 53 sách bài tập vật lí 8. Khoảng nửa phút sau ta thấy đầu dưới của băng giấy ngả sang màu hồng mặc dù hơi amôniac nhẹ hơn không khí. Hãy giải thích tại sao.

Xem lời giải

Bài 20.7 trang 53 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.7 trang 53 sách bài tập vật lí 8. Nguyên tử, phân tử không có tính chất nào sau đây?

Xem lời giải

Bài 20.8 trang 54 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.8 trang 54 sách bài tập vật lí 8. Trong thí nghiệm của Bơ-rao các hạt phấn hoa chuyển động hỗn độn không ngừng vì:

Xem lời giải

Bài 20.9 trang 54 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.9 trang 54 sách bài tập vật lí 8. Hiện tượng khuếch tán giữa hai chất lỏng xác định xảy ra hay chậm phụ thuộc vào:

Xem lời giải

Bài 20.10 trang 54 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.10 trang 54 sách bài tập vật lí 8. Tính chất nào sau đây không phải của phân tử chất khí?

Xem lời giải

Bài 20.11 trang 54 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.11 trang 54 sách bài tập vật lí 8. Đối với không khí trong một lớp học thì nhiệt độ tăng

Xem lời giải

Bài 20.12 trang 54 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.12 trang 54 sách bài tập vật lí 8. Vật rắn có hình dạng xác định vì phân tử cấu tạo nên vật rắn:

Xem lời giải

Bài 20.13 trang 54 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.13 trang 54 sách bài tập vật lí 8. Khi tăng nhiệt độ của khí đựng trong một bình kín làm bằng inva (một chất hầu như không nở vì nhiệt) thì:

Xem lời giải

Bài 20.14 trang 55 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.14 trang 55 sách bài tập vật lí 8. Hiện tượng khuếch tán xảy ra chỉ vì

Xem lời giải

Bài 20.15 trang 55 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.15 trang 55 sách bài tập vật lí 8. Bỏ một cục đường phèn vào trong một cốc đựng nước. Đường chìm xuống đáy cốc. Một lúc sau, nếm nước ở trên vẫn thấy ngọt. Tại sao?

Xem lời giải

Bài 20.16 trang 55 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.16 trang 55 sách bài tập vật lí 8. Người ta mài thật nhẵn bề mặt của một miếng đồng và một miếng nhôm rồi ép chặt chúng vào nhau. Sau một thời gian, quan sát thấy ở bề mặt của miếng nhôm có đồng, ở bề mặt của miếng đồng có nhôm. Hãy giải thích tại sao.

Xem lời giải

Bài 20.17 trang 55 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.17 trang 55 sách bài tập vật lí 8. Trò chơi ô chữ

Xem lời giải

Bài 20.18 trang 55 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.18 trang 55 sách bài tập vật lí 8. Tại sao đun nóng chất khí đựng trong một bình kín thì thể tích của chất khí có thể coi như không đổi, còn áp suất chất khí tác dụng lên thành bình lại tăng?

Xem lời giải

Bài 20.19 trang 55 SBT Vật lí 8

Giải bài 20.19 trang 55 sách bài tập vật lí 8. Trong một cuốn SGK vật lí, người ta đã dùng hình vẽ 20.3 để minh họa cho hiện tượng khuếch tán.

Xem lời giải