Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Bình chọn:
4.5 trên 73 phiếu
Bài 27.1 trang 74 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.1 trang 74 sách bài tập Vật lí 8. Hai hòn bi thép A và B giống hệt nhau được treo vào hai sợi dây có chiều dài như nhau.

Xem lời giải

Bài 27.2 trang 74 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.2 trang 74 sách bài tập Vật lí 8. Thí nghiệm của Jun trình bày trong phần “Có thể em chưa biết” của bài 27 (sách giáo khoa Vật lí 8) cho thấy,

Xem lời giải

Bài 27.3 trang 74 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.3 trang 74 sách bài tập Vật lí 8. Khi kéo đi kéo lại sợi dây cuốn quanh một ông nhôm đựng nước nút kín (H.27.2), người ta thấy nước trong ống nóng lên rồi sôi,

Xem lời giải

Bài 27.4 trang 75 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.4 trang 75 sách bài tập Vật lí 8. Tại sao khi cưa thép, người ta phải cho một dòng nước nhỏ chảy liên tục vào chỗ cưa?

Xem lời giải

Bài 27.6 trang 75 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.6 trang 75 sách bài tập Vật lí 8. Cơ năng có thể biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng (ví dụ trong thí nghiệm Jun), còn

Xem lời giải

Bài 27.7 trang 75 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.7 trang 75 sách bài tập Vật lí 8. Một người kéo một vật bằng kim loại lên dốc, làm cho vật vừa chuyển động vừa nóng lên.

Xem lời giải

Bài 27.8 trang 75 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.8 trang 75 sách bài tập Vật lí 8. Một vật trượt từ đỉnh dốc A tới chân dốc B, tiếp tục chuyển động trên mặt đường nằm ngang tới C mới dừng lại

Xem lời giải

Bài 27.9 trang 75 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.9 trang 75 sách bài tập Vật lí 8. Trường hợp nào sau đây không có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng hoặc ngược lại?

Xem lời giải

Bài 27.5 trang 75 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.5 trang 75 sách bài tập Vật lí 8. Tại sao gạo lấy từ cối giã hoặc cối xay ra đều nóng?

Xem lời giải

Bài 27.11 trang 76 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.11 trang 76 sách bài tập Vật lí 8. Một người dùng súng cao su bắn một hòn sỏi lên cao theo phương thẳng đứng Nếu bỏ qua sự trao đổi năng lượng

Xem lời giải

Bài 27.10 trang 76 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.10 trang 76 sách bài tập Vật lí 8. Nhúng một quả bóng bàn bị bẹp vào nước đang sôi, quả bóng phồng lên như cũ.

Xem lời giải

Bài 27.12 trang 76 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.12 trang 76 sách bài tập Vật lí 8. Hai miếng nhôm và chì rơi từ cùng một độ cao xuống sàn nhà. Hãy xác định tỉ số độ tăng

Xem lời giải

Bài 27.13 trang 76 SBT Vật lí 8

Giải bài 27.13 trang 76 sách bài tập Vật lí 8. Một vật bằng đồng có khối lượng 1,78kg rơi từ mặt hồ xuống đáy hồ sâu 5m.

Xem lời giải