Bài 28: Động cơ nhiệt

Bình chọn:
4.5 trên 54 phiếu
Bài 28.1 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.1 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt?

Xem lời giải

Bài 28.2 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.2 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Câu nào sau đây nói về hiệu suất của động cơ nhiệt?

Xem lời giải

Bài 28.3 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.3 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Một ôtô chạy 100km với lực kéo không đổi là 700N thì tiêu thụ hết 6 lít xăng.

Xem lời giải

Bài 28.4 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.4 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Một máy bơm nước sau khi tiêu thụ hết 8kg dầu thì đưa được 700m3 nước lên cao 8m.

Xem lời giải

Bài 28.5 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.5 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Với 2 lít xăng, một xe máy có công suất là 6kW chuyển động với vận tốc 36km/h

Xem lời giải

Bài 28.6 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.6 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Động cơ của một máy bay có công suất 2.106w và hiệu suất 30%. Hỏi với 1 tấn xăng

Xem lời giải

Bài 28.7 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.7 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Tính hiệu suất của động cơ một ôtô biết rằng khi ôtô chuyển động với vận tốc 72km/h

Xem lời giải

Bài 28.8 trang 77 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.8 trang 77 sách bài tập Vật lí 8. Công thức tính hiệu suất nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Bài 28.9 trang 78 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.9 trang 78 sách bài tập Vật lí 8. Các kì của động cơ nổ bốn kì diễn ra theo thứ tự:

Xem lời giải

Bài 28.10 trang 78 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.10 trang 78 sách bài tập Vật lí 8. Từ công thức H = A/Q, ta có thể suy ra là đối với một xe ôtô chạy bằng động cơ nhiệt thì:

Xem lời giải

Bài 28.11 trang 78 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.11 trang 78 sách bài tập Vật lí 8. Người ta dùng một máy hơi nước hiệu suất 10% để đưa nước lên độ cao 9m.

Xem lời giải

Bài 28.12 trang 78 SBT Vật lí 8

Giải bài 28.12 trang 78 sách bài tập Vật lí 8. Ô chữ về nhiệt năng (H.28.1).

Xem lời giải