Chương I. CƠ HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 39 phiếu
Bài 8.8 trang 27 SBT Vật lí 8 Bài 8.8 trang 27 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.8 trang 27 sách bài tập vật lí 8. Câu nào sau đây nói về áp suất chất lỏng là đúng?

Xem chi tiết
Bài 8.9 trang 27 SBT Vật lí 8 Bài 8.9 trang 27 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.9 trang 27 sách bài tập vật lí 8. Hình 8.6 vẽ mặt cắt của một con đê chắn nước, cho thấy mặt đê bao giờ cũng hẹp hơn chân đê. Đê được cấu tạo như thế nhằm để:

Xem chi tiết
Bài 8.10 trang 28 SBT Vật lí 8 Bài 8.10 trang 28 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.10 trang 28 sách bài tập vật lí 8. Một ống thủy tinh hình trụ đựng chất lỏng đang được đặt thẳng đứng. Nếu nghiêng ống đi sao cho chất lỏng không chảy ra khỏi ống, thì áp suất chất lỏng gây ra ở đáy bình.

Xem chi tiết
Bài 8.11 trang 28 SBT Vật lí 8 Bài 8.11 trang 28 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.11 trang 28 sách bài tập vật lí 8. Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d1, chiều cao h1; bình thứ hai chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d2 = 1,5d1, chiều cao h2 = 0,6h1.

Xem chi tiết
Bài 8.12 trang 28 SBT Vật lí 8 Bài 8.12 trang 28 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.12 trang 28 sách bài tập vật lí 8. Tại sao khi lặn ta luôn cảm thấy tức ngực và càng lặn sâu thì cảm giác tức ngực càng tăng?

Xem chi tiết
Bài 8.13 trang 28 SBT Vật lí 8 Bài 8.13 trang 28 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.13 trang 28 sách bài tập vật lí 8. Trong bình thông nhau vẽ ở hình 8.7, nhánh lớn có tiết diện lớn gấp đôi nhánh nhỏ. Khi chưa mở khóa T, chiều cao của cột nước ở nhánh lớn là 30cm.

Xem chi tiết
Bài 8.14 trang 28 SBT Vật lí 8 Bài 8.14 trang 28 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.14 trang 28 sách bài tập vật lí 8. Hình 8.7 SGK (tr.31) mô tả nguyên tắc hoạt động của một máy nâng dùng chất lỏng. Muốn có một lực nâng là 20 000N tác dụng lên pit-tông lớn, thì phải tác dụng lên pit-tông nhỏ một lực bằng bao nhiêu?

Xem chi tiết
Bài 8.15 trang 28 SBT Vật lí 8 Bài 8.15 trang 28 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.15 trang 28 sách bài tập vật lí 8. Một ống thủy tinh được bịt kín một đầu bằng một màng cao su mỏng. Nhúng ống thủy tinh vào một chậu nước (H.8.8). Màng cao su có hình dạng như thế nào trong các trường hợp sau đây ?

Xem chi tiết
Bài 8.16 trang 29 SBT Vật lí 8 Bài 8.16 trang 29 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.16 trang 29 sách bài tập vật lí 8. Một chiếc tàu bị thủng một lỗ ở độ sâu 2,8m. Người ta đặt một miếng vá áp vào lỗ thủng từ phía trong. Hỏi cần một lực tối thiểu bằng bao nhiêu để giữ miếng vá nếu lỗ thủng rộng 150 cm2 và trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

Xem chi tiết
Bài 8.17 trang 29 SBT Vật lí 8 Bài 8.17 trang 29 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.17 trang 29 sách bài tập vật lí 8. Các em hãy dựa vào hình bên để tính toán và giải thích thí nghiệm: của Pa-xcan.

Xem chi tiết
Bài 9.1 trang 30 SBT Vật lí 8 Bài 9.1 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.1 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Càng lên cao, áp suất khí quyển:

Xem chi tiết
Bài 9.2 trang 30 SBT Vật lí 8 Bài 9.2 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.2 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Hiện tượng nào sau đây do áp suất khí quyển gây ra?

Xem chi tiết
Bài 9.3 trang 30 SBT Vật lí 8 Bài 9.3 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.3 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Tại sao nắp ấm pha trà thường có một lỗ hở nhỏ?

Xem chi tiết
Bài 9.4 trang 30 SBT Vật lí 8 Bài 9.4 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.4 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Lúc đầu để một ống Tô-ri-xen-li thẳng đứng và sau đó để nghiêng (H.9.1). Ta thấy chiều dài của cột thủy ngân thay đổi còn chiều cao không thay đổi. Hãy giải thích.

Xem chi tiết
Bài 9.5 trang 30 SBT Vật lí 8 Bài 9.5 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.5 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Một căn phòng rộng 4m, dài 6m, cao 3m.

Xem chi tiết
Bài 9.6 trang 30 SBT Vật lí 8 Bài 9.6 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.6 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Vì sao nhà du hành vũ trụ khi đi ra khoảng không vũ trụ phải mặc một bộ áo giáp?

Xem chi tiết
Bài 9.7 trang 30 SBT Vật lí 8 Bài 9.7 trang 30 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.7 trang 30 sách bài tập vật lí 8. Trong thí nghiệm Tô-ri-xe-li nếu không dùng thủy ngân có trọng lượng riêng 136000N/m3 mà dùng rượu có trọng lượng riêng 8 000N/m3 thì chiều cao của cột rượu sẽ là:

Xem chi tiết
Bài 9.8 trang 31 SBT Vật lí 8 Bài 9.8 trang 31 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.8 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Trường hợp nào sau đây không phải do áp suất khí quyển gây ra:

Xem chi tiết
Bài 9.9 trang 31 SBT Vật lí 8 Bài 9.9 trang 31 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.9 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Vì sao càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm?

Xem chi tiết
Bài 9.10 trang 31 SBT Vật lí 8 Bài 9.10 trang 31 SBT Vật lí 8

Giải bài 9.10 trang 31 sách bài tập vật lí 8. Trên mặt một hồ nước, áp suất khí quyển bằng 75,8 cmHg.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài