Chương I. CƠ HỌC

Bình chọn:
4.3 trên 39 phiếu
Bài 7.4 trang 23 SBT Vật lí 8 Bài 7.4 trang 23 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.4 trang 23 sách bài tập vật lí 8. Ở cách đặt nào thì áp suất, áp lực của viên gạch ở hình 7.2 là nhỏ nhất, lớn nhất?

Xem chi tiết
Bài 7.5 trang 23 SBT Vật lí 8 Bài 7.5 trang 23 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.5 trang 23 sách bài tập vật lí 8. Một người tác dụng lên mặt sàn một áp suất 1,7.104N/m2. Diện tích, của bàn chân tiếp xúc với mặt sàn là 0,03m2. Hỏi trọng lượng và khối lượng của người đó?

Xem chi tiết
Bài 7.6 trang 24 SBT Vật lí 8 Bài 7.6 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.6 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Đặt một bao gạo 60kg lên một cái ghế bốn chân có khối lượng 4kg. Diện tích tiếp xúc với mặt đất của mỗi chân ghế là 8cm2. Tính áp suất các chân ghế tác dụng lên mặt đất.

Xem chi tiết
Bài 7.7 trang 24 SBT Vật lí 8 Bài 7.7 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.7 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết
Bài 7.8 trang 24 SBT Vật lí 8 Bài 7.8 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.8 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Một áp lực 600N gây áp suất 3000N/N2 lên diện tích bị ép có độ lớn

Xem chi tiết
Bài 7.9 trang 24 SBT Vật lí 8 Bài 7.9 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.9 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Hai người có khối lượng lần lượt là m1 và m2. Người thứ nhất đứng trên tấm ván diện tích S1, người thứ hai đứng trên tấm ván diện tích S2.

Xem chi tiết
Bài 7.10 trang 24 SBT Vật lí 8 Bài 7.10 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.10 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Khi xe máy đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang thì áp lực do xe tác dụng lên mặt đất có độ lớn bằng:

Xem chi tiết
Bài 7.11 trang 24 SBT Vật lí 8 Bài 7.11 trang 24 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.11 trang 24 sách bài tập vật lí 8. Áp lực của một vật đứng yên trên mặt phẳng nghiêng tác dụng lên mặt phẳng này có cường độ:

Xem chi tiết
Bài 7.12 trang 25 SBT Vật lí 8 Bài 7.12 trang 25 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.12 trang 25 sách bài tập vật lí 8. Người ta dùng một cái đột để đục lỗ trên một tấm tôn. Nếu di tích của mũi đột là 0,4mm2, áp lực búa tác dụng vào đột là 60N, thì áp suất do mũi đột tác dụng lên tấm tôn là

Xem chi tiết
Bài 7.13 trang 25 SBT Vật lí 8 Bài 7.13 trang 25 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.13 trang 25 sách bài tập vật lí 8. Áp suất ở tâm Trái Đất có trị số vào khoảng 4.10nPa. Để có suất này trên mặt đất phải đặt một vật có khối lượng bằng bao nhiêu lên một mặt nằm ngang có diện tích 1m2

Xem chi tiết
Bài 7.14 trang 25 SBT Vật lí 8 Bài 7.14 trang 25 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.14 trang 25 sách bài tập vật lí 8. Tại sao khi trời mưa, đường đất mềm lầy lội, người ta thường dùng một tấm ván đặt trên đường để người hoặc xe đi?

Xem chi tiết
Bài 7.15 trang 25 SBT Vật lí 8 Bài 7.15 trang 25 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.15 trang 25 sách bài tập vật lí 8. Tại sao mũi kim thì nhọn còn chân ghế thì không nhọn?

Xem chi tiết
Bài 7.16 trang 25 SBT Vật lí 8 Bài 7.16 trang 25 SBT Vật lí 8

Giải bài 7.16 trang 25 sách bài tập vật lí 8. Hãy tính áp lực và áp suất vật tác dụng lên mặt sàn trong từng trường hợp và nhận xét về các kết quả tính được.

Xem chi tiết
Bài 8.1 trang 26 SBT Vật lí 8 Bài 8.1 trang 26 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.1 trang 26 sách bài tập vật lí 8. Áp suất của nước lên đáy bình nào là lớn nhất?

Xem chi tiết
Bài 8.2 trang 26 SBT Vật lí 8 Bài 8.2 trang 26 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.2 trang 26 sách bài tập vật lí 8. Hai bình A, B thông nhau. Bình A đựng dầu, bình B đựng nước tới cùng một độ cao (H.8.2). Khi mở khóa K, nước và dầu có chảy từ bình nọ sang bình kia không?

Xem chi tiết
Bài 8.3 trang 26 SBT Vật lí 8 Bài 8.3 trang 26 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.3 trang 26 sách bài tập vật lí 8. Hãy so sánh áp suất tại 5 điểm A, B, C, D, E trong một bình đựng chất lỏng vẽ ở hình 8.3.

Xem chi tiết
Bài 8.4 trang 26 SBT Vật lí 8 Bài 8.4 trang 26 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.4 trang 26 sách bài tập vật lí 8. Một tàu ngầm đang di chuyển ở dưới biển. Áp kế đặt ở ngoài vỏ tàu chỉ áp suất 2,02.106 N/m2. Một lúc sau áp kế chỉ 0,86.106 N/m2.

Xem chi tiết
Bài 8.5 trang 27 SBT Vật lí 8 Bài 8.5 trang 27 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.5 trang 27 sách bài tập vật lí 8. Một cái bình có lỗ nhỏ O ở thành bên và đáy là một pittông A (H.8.4). Người ta đổ nước tới miệng bình. Có một tia nước phun ra từ O.

Xem chi tiết
Bài 8.6 trang 27 SBT Vật lí 8 Bài 8.6 trang 27 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.6 trang 27 sách bài tập vật lí 8. Một bình thông nhau chứa nước biển. Người ta đổ thêm xăng vào một nhánh. Hai mặt thoáng ở hai nhánh chênh lệch nhau 18mm. Tính độ cao của cột xăng.

Xem chi tiết
Bài 8.7 trang 27 SBT Vật lí 8 Bài 8.7 trang 27 SBT Vật lí 8

Giải bài 8.7 trang 27 sách bài tập vật lí 8. Hãy so sánh áp suất tại các điểm M, N và Q, trong bình chứa chất lỏng vẽ ở hình 8.5.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài