Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu
Bài 5 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao Bài 5 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao

Có những vật bằng sắt được tráng thiếc hoặc tráng kẽm. a. Giải thích vì sao thiếc và kẽm có thể bảo vệ được kim loại sắt. b. Nếu trên bề mặt của những vật đó có những vết sây sát tới lớp sắt bên trong, hãy cho biết: - Có hiện tượng gì xảy ra khi để những vật đó trong không khí ẩm. - Trình bày cơ chế ăn mòn đối với những vật trên.

Xem chi tiết

Bài 1 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao Bài 1 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Dãy các ion kim loại nào sau đây đều bị Zn khử thành kim loại?

Xem chi tiết

Bài 2 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao Bài 2 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Phản ứng hóa học nào sau đây chỉ thực hiện được bằng phương pháp điện phân?

Xem chi tiết

Bài 3 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao Bài 3 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Từ hợp chất sau, hãy lựa chọn những phương pháp thích hợp để điều chế kim loại tương ứng. Trình bày các phương pháp đó.

Xem chi tiết

Bài 4 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao Bài 4 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Điều chế Cu bằng cách điện phân dung dịch

Xem chi tiết

Bài 5 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao Bài 5 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Có hỗn hợp bột các kim loại Ag và Cu. Bằng những phương pháp hóa học ta có thể thu được Ag từ hỗn hợp? Giải thích và viết các phương trình hóa học.

Xem chi tiết

Bài 6 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao Bài 6 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Điện phân 200ml dung dịch có chứa 2 muối là

Xem chi tiết

Bài 7 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao Bài 7 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Điện phân hoàn toàn 33,3 gam muối clorua nóng chảy của một kim loại nhóm IIA, người ta thu được 6,72 lít khí clo (đktc).

Xem chi tiết

Bài 8 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao Bài 8 SGK trang 140 hoá học 12 nâng cao

Điện phân một dung dịch

Xem chi tiết

Bài 1 SGK trang 142 hoá học 12 nâng cao Bài 1 SGK trang 142 hoá học 12 nâng cao

Trong quá trình điện phân dung dịch

Xem chi tiết

Bài 2 SGK trang 142 hoá học 12 nâng cao Bài 2 SGK trang 142 hoá học 12 nâng cao

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Xem chi tiết

Bài 3 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao Bài 3 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

Phản ứng điều chế kim loại nào dưới đây thuộc phương pháp nhiệt luyện?

Xem chi tiết

Bài 4 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao Bài 4 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

Điều chế Mg, Cu, K từ các chất đã cho. Hãy viết phương trình phản ứng hóa học.

Xem chi tiết

Bài 5 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao Bài 5 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

Khi nung 23,2 gam sunfua của một kim loại hóa trị hai trong không khí rồi làm nguội sản phẩm phản ứng thu được một chất lỏng và một chất khí. Lượng sản phẩm khí này làm mất màu dung dịch có chứa 25,4 gam iot. Xác định tên của kim loại đó.

Xem chi tiết

Bài 6 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao Bài 6 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

Điện phân 100 ml một dung dịch có hòa tan 13,5 gam và 14,9 gam KCl ( có màng ngăn và điện cực trơ ). a. Trình bày sơ đồ và phương trình hóa học của phản ứng điện phân có thể xảy ra. b. Hãy cho biết chất nào còn lại trong dung dịch điện phân. Biết thời gian điện phân là 2 giờ, cường độ dòng điện là 5,1A c. Hãy xác định nồng độ mol các chất có trong dung dịch sau điện phân. Biết rằng dung dịch sau điện phân đã được pha loãng cho đủ 200 ml.

Xem chi tiết

Bài 7 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao Bài 7 SGK trang 143 hoá học 12 nâng cao

Thực hiện sự điện phân dung dịch

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài