Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu
Bài 1 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao Bài 1 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao

a, Phản ứng hóa học xảy ra trong pin điện hóa:

Xem chi tiết

Bài 2 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao Bài 2 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao

a. Chất nào sau đây có thể oxi hóa Zn...

Xem chi tiết

Bài 3 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao Bài 3 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao

Trong quá trình pin điện hóa Zn-Ag hoạt động, ta nhận thấy

Xem chi tiết

Bài 4 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao Bài 4 SGK trang 125 hoá học 12 nâng cao

Dưới đây là hình vẽ của 4 sơ đồ pin điện hóa chuẩn. Hãy chỉ ra những chỗ sai và sửa lại cho đúng.

Xem chi tiết

Bài 5 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao Bài 5 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao

Khi nhúng một lá Zn vào dung dịch muối

Xem chi tiết

Bài 6 SGK trang 126 hóa học 12 nâng cao Bài 6 SGK trang 126 hóa học 12 nâng cao

Hãy giải thích hiện tượng thí nghiệm: Ngâm một lá Zn nhỏ, tinh khiết trong dung dịch HCl thấy bọt khí

Xem chi tiết

Bài 7 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao Bài 7 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao

Cho các cặp oxi hóa - khử sau:

Xem chi tiết

Bài 8 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao Bài 8 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao

Hãy tính thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử

Xem chi tiết

Bài 9 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao Bài 9 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao

Có những pin điện hóa được tạo thành từ cặp oxi hóa - khử sau:

Xem chi tiết

Bài 10 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao Bài 10 SGK trang 126 hoá học 12 nâng cao

Có những pin điện hóa được ghép bởi các cặp oxi hóa – khử chuẩn sau:

Xem chi tiết

Bài 1 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao Bài 1 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao

Phản ứng nào xảy ra ở catot trong quá trình điện phân

Xem chi tiết

Bài 2 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao Bài 2 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao

Trong quá trình điện phân KBr nóng chảy, phản ứng nào xảy ra ở điện cực dương ( anot)?

Xem chi tiết

Bài 3 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao Bài 3 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao

Những bán phản ứng nào sau đây xảy ra ở catot trong quá trình điện phân dung dịch

Xem chi tiết

Bài 4 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao Bài 4 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao

Hãy giải thích: a. Khi điện phân KCl nóng chảy và khi điện phân dung dịch KCl thì sản phẩm thu được là khác nhau.

Xem chi tiết

Bài 5 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao Bài 5 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao

Điện phân một dung dịch chứa anion

Xem chi tiết

Bài 6 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao Bài 6 SGK trang 131 hoá học 12 nâng cao

Sau một thời gian điện phân 200 ml dung dịch

Xem chi tiết

Bài 1 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao Bài 1 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao

Bản chất của sự ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa hóa học có gì giống và khác nhau?

Xem chi tiết

Bài 2 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao Bài 2 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao

Câu nào đúng trong các câu sau?

Xem chi tiết

Bài 3 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao Bài 3 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao

Trong các trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hóa học là:

Xem chi tiết

Bài 4 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao Bài 4 SGK trang 136 hoá học 12 nâng cao

Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối tiếp với một đoạn dây nhôm. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối của kim loại. Giải thích và đưa ra nhận xét.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài