Chương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Bình chọn:
4.1 trên 16 phiếu
Bài 1 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao Bài 1 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

So với nguyên tử phi kim cùng chu kì, nguyên tử kim loại

Xem chi tiết

Bài 2 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao Bài 2 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tử kim loại ?

Xem chi tiết

Bài 3 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao Bài 3 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Phát biểu nào sau đây là phù hợp với tính chất hoá học chung của kim loại?

Xem chi tiết

Bài 4 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao Bài 4 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Người ta nói rằng, những tính chất vật lí chung của kim loại như tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim chủ yếu là do những electron tự do trong kim loại gây ra. Đúng hay sai? Hãy giải thích.

Xem chi tiết

Bài 5 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao Bài 5 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Hãy cho biết vị trí của những nguyên tố kim loại trong bảng tuần hoàn. Vị trí của kim loại có tính khử mạnh nhất và vị trí của phi kim có tính oxi hóa mạnh nhất. Viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử hai nguyên tố này.

Xem chi tiết

Bài 6 SGK trang 112 hóa học 12 nâng cao Bài 6 SGK trang 112 hóa học 12 nâng cao

Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố kim loại Na, Mg, Ca, Fe và các ion của chúng

Xem chi tiết

Bài 7 SGK trang 112 hóa học 12 nâng cao Bài 7 SGK trang 112 hóa học 12 nâng cao

Cho một lá sắt nhỏ vào dung dịch chứa một trong những muối sau:

Xem chi tiết

Bài 8 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao Bài 8 SGK trang 112 hoá học 12 nâng cao

Cho Cu tác dụng với dung dịch

Xem chi tiết

Bài 9 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao Bài 9 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao

Có những trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 10 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao Bài 10 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao

Giải thích về sự thay đổi của khối lượng là Zn khi ngâm nó trong mỗi dung dịch sau:

Xem chi tiết

Bài 11 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao Bài 11 SGK trang 113 hoá học 12 nâng cao

Có hai kim loại cùng chất, cùng khối lượng, có khả năng bị oxi hóa đến số oxi hóa +2.

Xem chi tiết

Bài 12 SGK trang 113 hóa học 12 nâng cao Bài 12 SGK trang 113 hóa học 12 nâng cao

Hai lá kim loại cùng chất, có khối lượng bằng nhau:

Xem chi tiết

Bài 1 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao Bài 1 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Trong pin điện hóa, sự oxi hóa

Xem chi tiết

Bài 2 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao Bài 2 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Trong pin điện hóa Zn-Cu cặp chất nào sau đây phản ứng được với nhau?

Xem chi tiết

Bài 3 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao Bài 3 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Cho các kim loại: Na, Mg, Al, Cu, Ag. Hãy viết các cặp oxi hoá – khử tạo bởi các kim loại đó và sắp xếp chúng theo thứ tự giảm dần tính oxi hoá.

Xem chi tiết

Bài 4 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao Bài 4 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Có những pin điện hóa được cấu tạo bởi các cặp oxi hóa – khử sau:

Xem chi tiết

Bài 5 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao Bài 5 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Sn – Ag là

Xem chi tiết

Bài 6 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao Bài 6 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Hãy cho biết chiều của phản ứng hóa học xảy ra giữa các cặp oxi hóa – khử:

Xem chi tiết

Bài 7 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao Bài 7 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Biết phản ứng oxi hóa – khử xảy ra trong một pin điện hóa là:

Xem chi tiết

Bài 8 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao Bài 8 SGK trang 122 hoá học 12 nâng cao

Tính thế điện cực chuẩn

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài