CHƯƠNG 3. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 21 trang 91 SBT Sinh học 10 Bài 21 trang 91 SBT Sinh học 10

Giải bài 21 trang 91 SBT Sinh học 10: So sánh quang hợp và hô hấp.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 92 SBT Sinh học 10 Bài 1 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 1 trang 92 SBT Sinh học 10: Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 92 SBT Sinh học 10 Bài 2 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 2 trang 92 SBT Sinh học 10: Trình bày cơ chế tác dụng của enzim. Cho ví dụ minh hoạ.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 92 SBT Sinh học 10 Bài 3 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 3 trang 92 SBT Sinh học 10: Tại sao enzim xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng sinh hoá ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 92 SBT Sinh học 10 Bài 4 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 4 trang 92 SBT Sinh học 10: Cho ví dụ và giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ và độ pH tới hoạt tính của enzim.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 92 SBT Sinh học 10 Bài 5 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 5 trang 92 SBT Sinh học 10: Hô hấp tế bào là gì ? Có thể chia làm mấy giai đoạn chính, là những giai đoạn nào ? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp nội bào diễn ra ở đâu ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 92 SBT Sinh học 10 Bài 6 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 6 trang 92 SBT Sinh học 10: Tại sao nói chu trình Crep là trung tâm của những quá trình chuyển hoá các chất hữu cơ trong tế bào ?

Xem chi tiết
Bài 7 trang 92 SBT Sinh học 10 Bài 7 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 7 trang 92 SBT Sinh học 10: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng

Xem chi tiết
Bài 22 trang 92 SBT Sinh học 10 Bài 22 trang 92 SBT Sinh học 10

Giải bài 22 trang 92 SBT Sinh học 10: Viết phương trình tổng quát của pha sáng trong quang hợp ở cây xanh. Cho biết vai trò các sản phẩm của pha sáng trong pha tối và mối liên quan của các sản phẩm đó giữa 2 pha trong quang hợp ?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 93 SBT Sinh học 10 Bài 8 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 93 SBT Sinh học 10: Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 93 SBT Sinh học 10 Bài 9 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 9 trang 93 SBT Sinh học 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ "mỏi" và không thể tiếp tục co được nữa

Xem chi tiết
Bài 10 trang 93 SBT Sinh học 10 Bài 10 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Từ đó cho biêt quang hợp có phải là quá trình ôxi hoá khử không? Tại sao? Chất nào là chất ôxi hoá? Chất nào là chất khử?

Xem chi tiết
Bài 11 trang 93 SBT Sinh học 10 Bài 11 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 11 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Thế nào là sắc tố quang hợp? Mỗi sinh vật quang hợp có nhiều loại sắc tố quang hợp khác nhau mà không phải chỉ có một loại duy nhất thì có lợi gì?

Xem chi tiết
Bài 12 trang 93 SBT Sinh học 10 Bài 12 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 12 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Trình bày mối liên quan giữa hai pha của quang hợp

Xem chi tiết
Bài 13 trang 93 SBT Sinh học 10 Bài 13 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 13 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào? Từ nơi được tạo ra. ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào?

Xem chi tiết
Bài 14 trang 93 SBT Sinh học 10 Bài 14 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 14 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2?

Xem chi tiết
Bài 15 trang 93 SBT Sinh học 10 Bài 15 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 15 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Lấy 4 ống nghiệm, cho vào mỗi ống 2ml dung dịch tinh bột 1%.

Xem chi tiết
Bài 16 trang 93 SBT Sinh học 10 Bài 16 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 16 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Thí nghiệm về tính đặc hiệu của enzim: a) Chuẩn bị dung dịch saccaraza: cân lg men bia nghiền với 10ml nước cất, để 30 phút rồi li tâm hoặc lọc bằng giấy lọc.

Xem chi tiết
Bài 1,2,3,4,5 trang 94,95 SBT Sinh học 10 Bài 1,2,3,4,5 trang 94,95 SBT Sinh học 10

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 94,95 sách bài tập Sinh học 10: Xét về năng lượng và chuyển hoá năng lượng, những câu nào sau đây đúng ?

Xem chi tiết
Bài 6,7,8,9,10 trang 95,96 SBT Sinh học 10 Bài 6,7,8,9,10 trang 95,96 SBT Sinh học 10

Giải bài 6,7,8,9,10 trang 95,96 sách bài tập Sinh học 10: Nhận định nào sau đây không đúng về ATP?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất


Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài