CHƯƠNG 2: CÁC NƯỚC ÂU - MĨ CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài tập 12 trang 30 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 12 trang 30 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 12 trang 30 VBT lịch sử 8: Nét nổi bật của tình hình chính trị, chính sách đối nội - đối ngoại của Mỹ

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 31 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 1 trang 31 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 31 VBT lịch sử 8: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX được phác họa như thế nào?

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 31 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 2 trang 31 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 31 VBT lịch sử 8: Sự kiện lịch sử nổi bật trong phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 31 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 3 trang 31 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 31 VBT lịch sử 8: Quốc tế thứ hai được ra đời trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 32 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 4 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 32 VBT lịch sử 8: Điền thêm thông tin vào chỗ chấm (....)

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 32 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 5 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 32 VBT lịch sử 8: Quốc tế thứ hai đã trải qua mấy giai đoạn hoạt động?

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 32 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 6 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 32 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân tan rã của Quốc tế thứ hai.

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 32 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 7 trang 32 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 32 VBT lịch sử 8: Trình bày những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Lê-nin.

Xem chi tiết
Bài tập 8 trang 33 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 8 trang 33 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 8 trang 33 VBT lịch sử 8: Nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng Nga 1905 - 1907.

Xem chi tiết
Bài tập 9 trang 33 vở bài tập lịch sử 9 Bài tập 9 trang 33 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 9 trang 33 VBT lịch sử 8: Các dữ kiện lịch sử về Cách mạng Nga 1905 - 1907

Xem chi tiết
Bài tập 10 trang 34 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 10 trang 34 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 10 trang 34 VBT lịch sử 8: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905 - 1907.

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 34 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 1 trang 34 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 1 trang 34 VBT lịch sử 8: Những thành tựu về kĩ thuật được ứng dụng như thế nào?

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 34 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 2 trang 34 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 2 trang 34 VBT lịch sử 8: Hãy nối ô bên trái (tên các nhà bác học) với ô bên phải (những phát minh)

Xem chi tiết
Bài tập 3 trang 35 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 3 trang 35 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 3 trang 35 VBT lịch sử 8: Hãy kể tên các ngành khoa học xã hội được ra đời trong các thế kỉ XVIII - XIX

Xem chi tiết
Bài tập 4 trang 35 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 4 trang 35 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 4 trang 35 VBT lịch sử 8: Tại sao nói: Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học là một cuộc cách mạng

Xem chi tiết
Bài tập 5 trang 35 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 5 trang 35 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 5 trang 35 VBT lịch sử 8: Vai trò và ý nghĩa của những phát minh khoa học trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem chi tiết
Bài tập 6 trang 36 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 6 trang 36 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 6 trang 36 VBT lịch sử 8: Sự phát triển của văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

Xem chi tiết
Bài tập 7 trang 36 vở bài tập lịch sử 8 Bài tập 7 trang 36 vở bài tập lịch sử 8

Giải bài tập 7 trang 36 VBT lịch sử 8: Tác dụng của văn học và nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài