Bài tập 10 trang 34 vở bài tập lịch sử 8


Giải bài tập 10 trang 34 VBT lịch sử 8: Ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905 - 1907.

Đề bài

Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nga 1905 - 1907.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào mục 2: Cách mạng Nga 1905 - 1907.

Lời giải chi tiết

- Ý nghĩa đối với nước Nga:

+ Giáng một đòn chí tử vào nền thống trị của địa chủ và tư sản.

+ Thúc đẩy nhân dân đứng lên đấu tranh. Làm suy yếu chế độ Nga hoàng và là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sau này.

- Ý nghĩa đối với thế giới:

+ Thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

+ Cỗ vũ phong trào đấu tranh của giai cấp vô sản ở các nước đế quốc.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 18 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí