Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bình chọn:
4.2 trên 50 phiếu
Lý thuyết mạng thông tin toàn cầu

Lý thuyết mạng thông tin toàn cầu Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

1. Tổ chức thông tin trên Internet
Hoạt động 1 trang 23 - SGK Tin học lớp 6

Thảo luận với bạn:

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu hỏi 1 trang 24 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn phương án đúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 24 - SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu địa chỉ một số website có nội dung phục vụ việc học tập.

Xem lời giải

2. Trình duyệt
Câu hỏi 1 trang 25 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy kể tên một số trình duyệt mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 25 - SGK Tin học lớp 6

Để truy cập một trang web ta cần làm thế nào?

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 27 - SGK Tin học lớp 6

Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 27 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù hợp ở cột B.

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng bài 1 trang 27 - SGK Tin học lớp 6

Có điểm gì khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet?

Xem lời giải

Vận dụng bài 2 trang 27 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy sử dụng trình duyệt web để truy cập vào trang web có địa chỉ:

Xem lời giải

Lý thuyết tìm kiếm thông tin trên Internet

Lý thuyết tìm kiếm thông tin trên Internet Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

1. Tìm kiếm thông tin trên Internet
Hoạt động 1 trang 28 - SGK Tin học lớp 6

1. Em đã bao giờ tìm kiếm thông tin trên Internet chưa? Em đã tìm gì? Kết quả có như em mong muốn không? 2. Em biết gì về máy tìm kiếm? Sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin em thấy có thuận lợi và khó khăn gì?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 29 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy thay các số trong mỗi câu bằng một cụm từ thích hợp.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 29 - SGK Tin học lớp 6

Sử dụng máy tìm kiếm em sẽ nhận được kết quả là gì?

Xem lời giải

Luyện tập
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất