Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu

Bình chọn:
4.7 trên 130 phiếu
Lý thuyết mạng thông tin toàn cầu

Lý thuyết mạng thông tin toàn cầu Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

1. Tổ chức thông tin trên Internet
Hoạt động 1 trang 23 - SGK Tin học lớp 6

Thảo luận với bạn:

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 24 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy chọn phương án đúng.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 24 - SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu địa chỉ một số website có nội dung phục vụ việc học tập.

Xem lời giải

2. Trình duyệt
Câu hỏi 1 trang 25 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy kể tên một số trình duyệt mà em biết.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 25 - SGK Tin học lớp 6

Để truy cập một trang web ta cần làm thế nào?

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 27 - SGK Tin học lớp 6

Thông tin trên Internet được tổ chức như thế nào?

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 27 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy ghép mỗi nội dung ở cột A với một nội dung phù hợp ở cột B.

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng bài 1 trang 27 - SGK Tin học lớp 6

Có điểm gì khác nhau giữa cách tổ chức thông tin trong cuốn sách với cách tổ chức thông tin trên Internet?

Xem lời giải

Vận dụng bài 2 trang 27 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy sử dụng trình duyệt web để truy cập vào trang web có địa chỉ:

Xem lời giải