Câu hỏi 2 trang 24 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Hãy nêu địa chỉ một số website có nội dung phục vụ việc học tập.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kể tên một số website em đã từng truy cập để tham gia hoặc tìm kiếm tài liệu học tập.

Lời giải chi tiết

Một số địa chỉ website có nội dung phục vụ việc học tập là:

https://hanhtrangso.nxbgd.vn

https://www.youtube.com

https://zoom.us

https://loigiaihay.com

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Mạng thông tin toàn cầu