Lý thuyết các cấu trúc điều khiển Tin học 6 Kết nối tri thức

Tải về

Lý thuyết các cấu trúc điều khiển Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

1. Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh

a. Cấu trúc tuần tự

Cấu trúc tuần tự thực hiện lần lượt các lệnh theo trình tự từ bắt đầu đến kết thúc.

 

b. Cấu trúc dạng rẽ nhánh

- Cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu: Nếu Điều kiện đúng thì thực hiện Lệnh.

 

- Cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ: Nếu Điều kiện đúng thì thực hiện Lệnh 1, nếu sai thì thực hiện Lệnh 2.

 

2. Cấu trúc lặp

 

- Cấu trúc lặp dùng để mô tả các bước của thuật toán được thực hiện lặp lại nhiều lần.

- Trong cấu trúc lặp, bao giờ cũng có bước kiểm tra điều kiện kết thúc quá trình lặp.

-  Ba cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh và lặp là đủ để mô tả mọi thuật toán.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 23 phiếu
Tải về

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí