Hoạt động 1 trang 67 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Làm việc theo nhóm:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Làm việc theo nhóm:

Câu 1

Trong trò chơi ở phần khởi động, điều kiện để cặp chơi được cộng một điểm là gì?

Phương pháp giải:

Xác định điều kiện ghi điểm trong trò chơi ở phần khởi động.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện để cặp chơi được cộng 1 điểm là trả lời đúng câu hỏi.

Câu 2

Việc đánh giá điểm gồm những bước nào? Em hãy viết các bước đó ra giấy.

Phương pháp giải:

Từ điều kiện để có điểm, xác định các bước đánh giá để có điểm (gồm 2 bước).

Lời giải chi tiết:

Việc đánh giá điểm gồm gồm 2 bước:

- Kiểm tra điều kiện nhóm trả lời câu hỏi đúng hay sai.

- Nếu câu trả lời là đúng thì cộng cho nhóm 1 điểm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu