Hoạt động 2 trang 69 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

1. Trong trò chơi ở phần khởi động, hoạt động nào được lặp lại?

2. Điều kiện để dừng trò chơi là gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đọc lại nội dung trò chơi ở phần khởi động:

Lời giải chi tiết

1. Trong trò chơi ở phần khởi động, hoạt động được lặp đi lặp lại là hoạt động trả lời câu hỏi.

2. Điều kiện để dừng trò chơi là hết thời gian một phút.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu