Bài 17. Chương trình máy tính

Bình chọn:
4.7 trên 61 phiếu
1. Chương trình máy tính
Hoạt động 1 trang 71 - SGK Tin học lớp 6

Nếu thuật toán được chuyển giao cho máy tính thực hiện thì theo em, làm thế nào để máy tính có thể hiểu và thực hiện.

Xem lời giải

Lý thuyết chương trình máy tính

Lý thuyết chương trình máy tính Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Câu hỏi trang 72 - SGK Tin học lớp 6

Dựa vào chương trình tính tổng hai số bằng ngôn ngữ tự nhiên và chương trình Scratch ở Hình 6.13, em hãy bổ sung nội dung vào các dấu hỏi chấm trong bảng sau:

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 74 - SGK Tin học lớp 6

Tìm câu sai.

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 74 - SGK Tin học lớp 6

Cho chương trình Scratch như ở Hình 6.15.

Xem lời giải

Luyện tập bài 3 trang 74 - SGK Tin học lớp 6

Cho chương trình Scratch như ở hình 6.16. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng bài 1 trang 74 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy vẽ sơ đồ khối mô tả thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a và b. Từ sơ đồ khối, hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán.

Xem lời giải

Vận dụng bài 2 trang 74 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy viết chương trình Scratch thực hiện thuật toán tính trung bình cộng của ba số.

Xem lời giải