Luyện tập bài 2 trang 74 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Cho chương trình Scratch như ở Hình 6.15.

a) Em hãy cho biết chương trình đó thực hiện thuật toán nào?

b) Hãy xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán đó.

c) Hãy cho ví dụ cụ thể giả trị dữ liệu đầu vào và cho biết kết quả đầu ra tương ứng.

d) Hãy trình bày thuật toán bằng sơ đỗ khối.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình 6.15 về chương trình Scartch.

Lời giải chi tiết

a) Chương trình này thực hiện thuật toán "Tính điểm trung bình của ba môn Toán, Văn, Anh để thưởng ngôi sao".

b) Đầu vào: Ba số a, b, c lần lượt là điểm các môn Toán, Văn, Anh.

   Đầu ra: Thông báo "Bạn được thưởng ngôi sao" hay "Bạn cố gắng lên nhé".

c) Ví dụ:

- HS có điểm Toán được 9, điểm Văn là 8 và điểm Tiếng Anh là 10. Khi đó dữ liệu đầu vào là a = 9, b = 8, c = 10, chương trình tính ĐT = (9 + 8 + 10)/3 = 8.3, vì ĐTB > 8 nên đầu ra chương trình thông báo “Bạn được thưởng sao.

- HS 2 có điểm Toán được 7, điểm Văn là 5 và điểm Tiếng Anh là 8. Khi đó đữ liệu đầu vào là a = 7, b = 5, c = 8, chương trình tính ĐTB = (7 + 5 + 8)/3 = 6.7, vì ĐTB < 8 nên đấu ra chương trình thông báo “Bạn cố gắng lên nhé”.

d) Trình bày thuật toán bằng sơ đồ khối

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Chương trình máy tính