Hoạt động 1 trang 71 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Trong trò chơi "Làm theo hướng dẫn", Khoa cần hiểu và thực hiện được chỉ dẫn của An để hoàn thành việc vẽ bức tranh. Các chỉ dẫn của An cũng cần phải rõ ràng, dễ hiểu và Khoa thực hiện được. Đó chính là một ví dụ về việc thực hiện thuật toán theo các bước được liệt kê bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nếu thuật toán được chuyển giao cho máy tính thực hiện thì theo em, làm thế nào để máy tính có thể hiểu và thực hiện.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Suy nghĩ về cách truyền đạt thông tin giữa 2 bạn ở ví dụ.

- Phát hiện điểm chung giữa 2 tình huống, yêu cầu chỉ ra phương tiện truyền đạt thông tin trong trường hợp này.

Lời giải chi tiết

Để máy tính có thể hiểu và thực hiện được thuật toán thì cần truyền đạt cho máy tính thông tin bằng ngôn ngữ mà máy tính có thể hiểu được (ngôn ngữ lập trình).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 17. Chương trình máy tính