Bài 13. Thực hành: Tìm kiếm và thay thế

Bình chọn:
4.8 trên 75 phiếu
1. Tại sao phải tìm kiếm và thay thế văn bản?
Hoạt động 1 trang 58 - SGK Tin học lớp 6

1. Từ công thức làm kem sữa chua dưa hấu, muốn thành công thức làm kem sữa chua xoài em làm thế nào? 2. Trong phần mềm soạn thảo văn bản, em thực hiện những thao tác nào để giúp An chỉnh sửa tệp văn bản công thức làm kem? 3. Em có biết cách nào chỉnh sửa tệp văn bản nhanh hơn không?

Xem lời giải

Lý thuyết thực hành tìm kiếm và thay thế

Lý thuyết thực hành tìm kiếm và thay thế Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 60 - SGK Tin học lớp 6

An phải thực hiện thao tác gì để xem lần lượt các kết quả tìm thấy?

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 60 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy sắp xếp lại các bước sau đây theo thứ tự đúng để thực hiện thao tác thay thế một từ hoặc cụm từ trong phần mềm soạn thảo văn bản.

Xem lời giải

Vận dụng trang 60 - SGK Tin học lớp 6

Trong bài học trước, em đã tạo ra một số tệp văn bản cho cuốn sổ lưu niệm. Em hãy xem lại các tệp văn bản này để ra soát lỗi chính tả. Em có thể sử dụng chức năng Tìm kiếm và Thay thế để chỉnh sửa các lỗi chính tả, thay thế các từ viết tắt,… để các tệp văn bản hoàn chỉnh hơn.

Xem lời giải