Bài 2. Xử lí thông tin

Bình chọn:
4.3 trên 63 phiếu
Lý thuyết xử lí thông tin

Lý thuyết xử lí thông tin Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

1. Xử lí thông tin
Hoạt động 1 trang 8 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy xem xét tình huống cầu thủ ghi bàn và trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu hỏi trang 9 - SGK Tin học lớp 6

Mỗi việc dưới đây thuộc hoạt động nào trong quá trình xử lí thông tin? Giải thích tại sao?

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Máy tính gồm mấy thành phần để có thể thực hiện được các hoạt động xử lí thông tin?

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?

Xem lời giải

2. Xử lí thông tin trong máy tính
Hoạt động 2 trang 10 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu ví dụ về việc máy tính giúp con người trong các hoạt động sau và so sánh hiệu quả thực hiện việc đó khi có sử dụng và khi không sử dụng máy tính:

Xem lời giải

Câu hỏi trang 11 - SGK Tin học lớp 6

Máy tính giúp con người nâng cao hiệu quả trong những hoạt động nào của quá trình xử lí thông tin?

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 11 - SGK Tin học lớp 6

Vật mang tin xuất hiện trong hoạt động nào của quá trình xử lí thông tin? Bộ nhớ có là vật mang tin không?

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 11 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy phân loại những công việc sau đây theo các hoạt động của quá trình xử lí thông tin:

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng bài 1 trang 11 - SGK Tin học lớp 6

Giả sử em được đi chơi xa nhà, em hãy phân tích các hoạt động xử lí thông tin liên quan đến việc lên kế hoạch cho chuyến đi.

Xem lời giải

Vận dụng bài 2 trang 11 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy liệt kê những lợi ích của máy tính ở một trong các lĩnh vực sau đây để thấy rõ hiệu quả của việc xử lí thông tin bằng máy tính.

Xem lời giải