Câu hỏi 2 trang 10 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Chức năng của bộ nhớ máy tính là gì?

A. Thu nhận thông tin.                       B. Hiển thị thông tin.

C. Lưu trữ thông tin.                          D. Xử lí thông tin.

Lời giải chi tiết

Bộ nhớ máy tính có chức năng lưu trữ thông tin.

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Xử lí thông tin