Luyện tập bài 1 trang 11 SGK Tin học lớp 6 - Kết nối tri thức


Đề bài

Vật mang tin xuất hiện trong hoạt động nào của quá trình xử lí thông tin? Bộ nhớ có là vật mang tin không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Vật mang tin là các phương tiện lưu giữ và truyền đạt tri thức và thông tin.

- Quá trình xử lý thông tin thông thường gồm 4 giai đoạn: thu thập, xử lý, lưu trữ và truyền đạt thông tin.

- Bộ nhớ là nơi lưu trữ thông tin.

Lời giải chi tiết

- Vật mang tin xuất hiện trong hoạt động lưu trữ của quá trình xử lí thông tin.

- Bộ nhớ là vật mang tin vì tham gia vào quá trình lưu trữ thông tin.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Xử lí thông tin